Mateřská škola

Mateřská škola a povinný předškolní ročník

To, zda je dítě cizincem, tedy má jiné občanství než české, potřebujete jako ředitel/ka MŠ vědět kvůli přijetí do MŠ. Pro výuku tohoto dítěte pak ale není rozhodující, jaké má státní občanství, národnost, kterým mluví jazykem, ale pouze to, že jeho mateřským jazykem není čeština. Proto se používá termín žák s odlišným mateřským jazykem (dále „s OMJ"). Stejnou pozornost bude tedy potřebovat dítě, jehož občanství je české, ale v rodině se mluví jinak než česky.

 

 arrow down

    

Jak se dorozumíme s rodičem? S dítětem? Výuka.

 

  • 1
  • 2