Základní škola

 

Přijetí žáka cizince k základní školní docházce – podmínky

Děti-cizinci – budoucí žáci – přicházejí do ČR poté, co jejich rodič/e vytvoří pro jejich příjezd zázemí (podmínky). Pokud potřebuje cizinec povolení k pobytu, termín jeho udělení není zcela závislý na vůli rodiny. Je tedy možné, že rodina projeví zájem o nástup do školy před začátkem školního roku nebo po jeho začátku, a to v kterémkoli ročníku. Dítě, které bude pobývat na území ČR déle než 90 dní, podléhá povinné školní docházce. To se týká nezletilých dětí z členských zemí EU i mimo EU. Dítě ve věku povinné školní docházky by mělo do školy docházet co nejdříve po příjezdu.

 

 arrow down

 

Žák přijat do základní školy.  Co dál?

Můžete se obrátit na NIDV s žádostí o adaptačního koordinátora. Tato osoba má seznámit žáka se školou a pravidly a její úlohou je v průběhu 4 týdnů nastavit procesy vedoucí k rychlému začlenění do výuky jak na straně žáka, pedagogů, tak i rodičů.