Střední škola

Studiem na střední škole se mladí cizinci daleko lépe integrují v České republice. Studenti středních škol s odlišným mateřským jazykem jsou považováni za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a je možno jim poskytovat podpůrná opatření podle školského zákona.

Cizinci-rodiče často volí pro příjezd svého dítěte dobu po skončení základní školní docházky. Je možné, že rodina neměla možnost postarat se o výuku češtiny předem. Je pravděpodobné, že student bude zpočátku potřebovat určitou podporu při výuce češtiny, ale i pochopení, neboť byl vytržen ze svého dosavadního prostředí. Součástí vzdělávacího systému zatím není přípravný kurz češtiny, který by připravil zájemce o studium na SŠ. Pilotní projekty ověřuje Meta, o. p. s. ve spolupráci s CIC, o. p. s.

 

Přijímací řízení a přijetí žáka

 

arrow down

Výuka a podpora ve výuce

 

arrow down

Závěrečné zkoušky, maturitní zkouška