Moje dítě potřebuje pomoc v českém jazyce. Kde a jak hledat jazykovou podporu?

Projekt je financován z programu Podpora integrace národnostních menšin a cizinců Libereckého kraje.
logolk 0