Časté otázky (FAQ)

  1. OBECNÉ OTÁZKY

  2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA

  3. STŘEDNÍ ŠKOLA

  4. VYSOKÁ ŠKOLA

  

1. Obecné otázky

Moje dítě má české občanství, ale nemluví česky. Co s tím?

Velmi záleží na vaší situaci. Pokud na to má vaše dítě nárok, může mu škola poskytnout jazykovou, případně i další podporu.

Více informací najdete zde nebo kontaktujte svou ZŠ nebo CIC.

 

Kdo je adaptační koordinátor?

Osoba, která pomáhá dítěti adaptovat se na nové kulturní prostředí a podmínky v české škole. Koordinátor je dítěti k dispozici první 4 týdny od nástupu do školy.

Seznamuje dítě s třídním kolektivem; s domluvenými pravidly chování; se školním režimem; se školními právy a povinnostmi. Poskytuje základní podporu v českém jazyce. Pomáhá s orientací ve škole. Ukazuje, jak funguje stravování, školní klub, školní družina kroužky a podobně.

 

Moje dítě jde na vyšetření do PPP? Co se bude dít?

Dítě bude vyšetřeno psychologem a speciálním pedagogem. Každé vyšetření trvá asi 2 hodiny. Rodič může být u vyšetření přítomen.

Podrobnější informace, jak probíhá návštěva v PPP najdete zde: Návštěva v pedagogicko psychologické poradně | PředškolníVěk.cz (predskolnivek.cz) nebo kontaktujte CIC.

 

Může mít moje dítě asistenta?

Ano, pokud je doporučený ve vyšetření ze školského poradenského zařízení.

Pro více informací kontaktujte svou školu nebo CIC.

 

Může mít moje dítě IVP? Co je IVP?

Ano, pokud je doporučený školským poradenským zařízením. Záleží na výsledcích vyšetření.

IVP – individuálně vzdělávací plán pomáhá učiteli lépe nastavit výuku pro vaše dítě. Jsou v něm popsané postupy výuky v jednotlivých předmětech, způsob organizace výuky, hodnocení a podobně. IVP se pravidelně vyhodnocuje. I vy podle něj můžete sledovat, jak se dítě (ne)zlepšuje.

 

Může se moje dítě někde učit češtinu? Kde?

 Ano, může. Existují prezenční i online formy výuky českého jazyka.

Kurzy českého jazyka nabízí například organizace CIC nebo Meta o.p.s. Je možné, že výuku českého jazyka zajišťuje i vaše škola.

Pro více informací kontaktujte CIC.

 

Jak může mému dítěti pomoci škola, kterou navštěvuje?

 Velmi záleží na vaší situaci.

Pokud na to má vaše dítě nárok, může mu poskytnout jazykovou, případně i další podporu.

 

Na co má dítě nárok?

Velmi záleží na vaší situaci. Pro více informací kontaktujte svou ZŠ nebo CIC.

 

Co je spádová škola?

Kmenová / spádová škola je základní škola, kam chodí vaše dítě.

 

Jaká škola je určena k tomu, aby poskytovala jazykovou přípravu?

Tuto informaci najdete na webu svého krajského úřadu. Pozor, školy se mohou měnit. V případě potíží kontaktujte CIC.

 

Může moje dítě chodit na jazykovou přípravu do libovolné určené školy?

Ano, může. Jedinou podmínkou je, že taková škola musí být ve stejném kraji jako kmenová škola dítěte.

 

Může probíhat jazyková příprava online?

 Ano, může. Některé organizace nabízejí kurzy v prezenční i online podobě.

 

Dostane moje dítě na konci roku vysvědčení/známku z češtiny?

Ano, musí. Jinak by nemohlo postoupit do dalšího ročníku. Může mít i slovní hodnocení.

 

2. Základní škola

Může mít prodloužené studium?

Ano, za určitých podmínek. Pro více informací kontaktujte CIC.

 

3. Střední škola

Může dostat jazykovou podporu před nástupem na SŠ?

Ano. CIC společně s organizací META o.p.s. nabízí roční přípravný kurz ke studiu na SŠ: Roční kurz Levou zadní

 

Musí dělat zkoušku z českého jazyka při přijímacích zkouškách na SŠ?

Nemusí, pokud požádáte o její prominutí. Úroveň českého jazyka bude zjištěna na ústním pohovoru.

Školské poradenské zařízení může navrhnout uzpůsobení podmínek – více času, použití slovníku, podporující osoba. Informujte se ve škole.

 

Může mé dítě dostávat podporu v českém jazyce během studia?

Ano. Na základě doporučení školského poradenského zařízení. Může jít až o 3h/týdně.

 

Jakou (jazykovou) podporu může mít u maturitní zkoušky?

Pokud se dítě vzdělávalo v českém jazyce, mělo by být na maturitní zkoušku z ČJL připraveno.

 

Dítě se v uplynulých 8 letech vzdělávalo alespoň 4 roky v zahraničí.

Má nárok na úlevy. Musíte podat žádost.

  • didaktický test: český jazyk – 30 minut navíc + překladový slovník
  • písemná práce: čj– 45 minut navíc + překladový slovník + Slovník spisovné češtiny
  • didaktický test: matematika – 10 minut navíc+ překladový slovník

Za určitých podmínek může být studium prodlouženo až o dva roky.

 

4. Vysoká škola

Může moje dítě studovat na univerzitě v České republice? V jakém jazyce?

Ano, může. Většina oborů se studuje v českém jazyce. Některé školy nabízí programy v angličtině. Tyto programy jsou zpoplatněné.

 

Nenašli jste odpověď? Kontaktujte nás!

Praha - sociální poradenství

tel. č.: +420 704 600 700

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  

 


 

Kolín - sociální poradenství

tel. č.: +420 774 866 838

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


 

Mladá Boleslav - sociální poradenství

tel. č.: +420 735 755 200

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


 

Liberec - sociální poradenství

tel: +420 735 752 467

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.