Stáže pro studenty

Centrum pro integraci cizinců (CIC) nabízí studentům sociální práce a příbuzných oborů možnost zapojit se do naší činnosti prostřednictvím stáží. Stáže jsou k dispozici průběžně a mohou být uspořádány na základě dohody.

Během stáže mají studenti možnost naučit se, jak funguje nezisková organizace, jak probíhá praktická realizace projektů a jak se využívají metody sociální práce při poskytování sociálního poradenství. Očekáváme od stážistů aktivní zapojení do chodu organizace a plnění úkolů stanovených vedoucím stáže.

Pokud máte zájem, pošlete základní informace o sobě a představu o zaměření, účelu a délce či frekvenci stáže. Následně zvážíme možnost přijetí na stáž v konkrétním termínu. V případě, že má CIC kapacitu přijmout stážistu, bude zájemci o stáž nabídnut termín schůzky. Při schůzce se zájemcem o stáž je diskutována jeho motivace, flexibilita, konkrétní zájem, co se chce v CIC naučit apod. Pokud motivace zájemce odpovídá nabídce CIC, je se zájemcem domluven konkrétní postup a podepsán kontrakt.

Stážista většinou přichází do organizace se vzorem kontraktu, který má se školou uzavřít organizace. Pokud je stážista tímto dokumentem vybaven, je uzavírán kontrakt připravený školou. V případě, že je stáž dobrovolná či škola nemá formalizovanou smlouvu o stáži, uzavíráme se stážistou kontrakt, který používá pro tyto účely CIC. Kontrakt se stážisty je písemně uzavírán vždy. Se všemi stážisty je podepisováno také prohlášení o mlčenlivosti. CIC si také ověřuje, zda škola, která stážistu vysílá, pro něj uzavřela pojištění o zodpovědnosti za škodu. V případě, že takové pojištění neexistuje, musí si stážista toto pojištění uzavřít sám.

Pokud máte o stáž zájem, kontaktujte nás e-mailem:

Dita Kašperová