Stáže pro studenty

Centrum pro integraci cizinců nabízí studentům sociální práce a příbuzných oborů, ale také studentům ekonomického oboru, možnost zapojit se do naší činnosti prostřednictvím stáží. Stáž je možné v CIC vykonávat průběžně, dle dohody. CIC studentům nabízí možnost naučit se, jak funguje nezisková organizace, jakým způsobem probíhá praktická realizace projektů, metody sociální práce při poskytování sociálního poradenství,  apod. Od stážistů naopak požadujeme aktivní zapojení do chodu organizace a plnění úkolů zadaných vedoucím stáže.

Pokud máte zájem, pošlete základní informace o sobě a představu o zaměření, účelu a délce či frekvenci stáže. Napište nám informaci o délce stáže a pokud máte dán termín, kdy máte stáž vykonat, uveďte jej. Následně zvážíme možnost přijetí stážisty v konkrétním termínu, možnosti pracovníků se stážistovi věnovat, apod. V případě, že organizace má kapacitu přijmout stážistu, bude zájemci o stáž nabídnut termín schůzky. Při schůzce se zájemcem o stáž je diskutována jeho motivace, flexibilita, konkrétní zájem, co se chce v CIC naučit, apod. Pokud motivace zájemce odpovídá nabídce CIC, je se zájemcem domluven konkrétní postup a podepsán kontrakt. Stážista, příp. jeho škola musí zajistit pojištění stážisty, který vykonává stáž v CIC.

Stážista většinou přichází do organizace se vzorem kontraktu, který má se školou uzavřít organizace. Pokud je stážista tímto dokumentem vybaven, je uzavírán kontrakt připravený školou. V případě, že je stáž dobrovolná či škola nemá formalizovanou smlouvu o stáži, uzavíráme se stážistou kontrakt, který používá pro tyto účely CIC. Kontrakt se stážisty je písemně uzavírán vždy. Se všemi stážisty je podepisováno také prohlášení o mlčenlivosti. CIC si také ověřuje, zda škola, která stážistu vysílá, pro něj uzavřela pojištění o zodpovědnosti za škodu. V případě, že takové pojištění neexistuje, musí si stážista toto pojištění uzavřít sám.

Pokud máte o stáž zájem, kontaktujte nás e-mailem:

Dita Kašperová