Zdravotní péče pro děti v ČR – seminář

Children's Health Care in the ČR. Медична допомога для дітей в ЧР.

 

Zdravotní péče pro děti v ČR

Centrum pro integraci cizinců, o. p. s. zve na seminář Zdravotní péče pro děti v ČR.

Co se na semináři dozvíte:

 • Jak vybrat pediatra v ČR?
 • Preventivní prohlídky v dětském věku. Kdy a jak často?
 • Nejčastější typy lékařů pro dětské pacienty (pediatr, dentista, ortoped, neurolog, logoped, psycholog, gynekolog atd…)
 • Hospitalizace dítěte v ČR – jak to probíhá, můžu být jako rodič u toho?

Kdy: 24. 11. 16:00-17:30

Kde: online (MS Teams)

Jazyk: čeština

Cena: zdarma

Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Registrace: https://1url.cz/4rkc7

 

Children's Health Care in the Czech Republic

Centre for Integration of Foreigners, o. p. s., invites you to seminar about Children's Health Care in the Czech Republic.

What you will learn at the seminar:

 • How to choose a pediatrician in the Czech Republic?
 • Preventive checkups in childhood. When and how often?
 • The most common types of doctors for pediatric patients (pediatrician, dentist, orthopedist, neurologist, speech therapist, psychologist, gynecologist, etc...)
 • Hospitalization of a child in the Czech Republic - how does it work, can I be there as a parent?

When: 29. 11. 16:00-17:30

Where: online (MS Teams)

Language: English

Price: free

Contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Registration: https://1url.cz/VrkYr

 

Медична допомога для дітей в ЧР

Центр інтеграції іноземців, o. p. s. запрошує на семінар Медична допомога для дітей в ЧР.

Про що ви дізнаєтесь на семінарі:

 • Як вибрати педіатра в ЧР?
 • Профілактичні огляди в дитячому віці. Коли і як часто?
 • Найпоширеніші види лікарів для дітей (педіатр, стоматолог, ортопед, невропатолог, логопед, психолог, гінеколог та ін...)
 • Госпіталізація дитини в Чехії - як це відбувається, чи можуть бути присутні батьки при цьому?

Kоли: 8. 12. 16:00-17:30

Де: online (MS Teams)

Мова: чеська з перекладом на українську

Ціна: безкоштовно

Контакт: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Реєстрація: https://1url.cz/crkYe

 

Aktivita je realizována za podpory ESF EU v rámci operačního programu Zaměstnanost a projektu POKROK.

eu program zamestnanosti

 

Praha - Hermiona - sociálně aktivizační služba

tel.: +420 739 611 611, +420 704 600 700

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.