REKVALIFIKAČNÍ KURZ LEKTORSKÝCH DOVEDNOSTÍ

Pokud vás výuka češtiny jako cizího jazyka zajímá, přihlaste se do podzimního kurzu!

Chcete se stát certifikovaným lektorem dalšího vzdělávání? Nebo už nějakou dobu učíte dospělé, ale chcete se stále zdokonalovat? Chcete umět naplánovat kvalitní lekci, která bude vaše studenty bavit? Chcete tipy od zkušených lektorů češtiny pro cizince?

Přihlaste se na náš Kurz lektorských dovedností, za který Centrum pro integraci cizinců dostalo Evropskou jazykovou cenu LABEL.

 

 

Kurz je akreditován jako rekvalifikační Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, č. j. MSMT-24953/2021-5 (rekvalifikace Lektor/ka dalšího vzdělávání).

Cílem rekvalifikačního kurzu je připravit lektory na výuku češtiny pro cizince v nejrůznějších typech kurzů. Kurz byl vyvinut v roce 2008 pro účely výuky češtiny pro cizince a zejména pro účely nízkoprahových kurzů ve spolupráci s Člověkem v tísni, Asociací učitelů češtiny jako cizího jazyka a odborníky na tuto problematiku.

Po jeho absolvování obdrží účastníci Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu a Certifikát o zaměření kurzu na výuku češtiny pro cizince vydaný Centrem pro integraci cizinců, o. p. s.

Kurz je pouze částečnou přípravou k rekvalifikační zkoušce pro pracovní činnost Lektor/ka dalšího vzdělávání, která nicméně není součástí kurzu

Rekvalifikační zkouška je pro zájemce organizována na základě poptávky. Zkouška probíhá v souladu s kvalifikačním a hodnotícím standardem profesní kvalifikace v národní soustavě kvalifikací. Po složení rekvalifikační zkoušky absolvent obdrží Osvědčení o získání profesní kvalifikace 

 

DV workshopy

 

TERMÍN 
MÍSTO KONÁNÍ 
OBSAH KURZU 
UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA 
KRITÉRIA VÝBĚRU ÚČASTNÍKŮ 
PŘIHLÁŠENÍ DO KURZU 
CENA KURZU 
KDO VÁS BUDE UČIT?
KONTAKT 

 

TERMÍN

září–prosinec 2024  

 

ZÁŘÍ: výuka "naživo"

18. 9. 2024 (středa) 9:00–18:00

19. 9. 2024 (čtvrtek) 9:00–18:00

20. 9. 2024 (pátek) 9:00–18:00

26. 9. 2024 (čtvrtek) 9:00–16:00

27. 9. 2024 (pátek) 9:00–16:00

 

ŘÍJEN: výuka online

15. 10. 2024 (úterý) 18:00–20:15

16. 10. 2024 (středa) 9:00–13:00

- v průběhu října budou probíhat náslechy studentů

 

LISTOPAD:  

- v průběhu listopadu budou probíhat praxe studentů

 

PROSINEC: výuka “naživo”

6. 12. 2024 (pátek) 9:00–17:00

 

Změna programu vyhrazena. 

 

MÍSTO KONÁNÍ

Centrum pro integraci cizinců, o. p. s., Pernerova 10/32, 186 00 Praha 8 a online.

 

OBSAH KURZU

 • čeština jako cizí jazyk
 • metodika výuky češtiny jako druhého jazyka (bez dalšího zprostředkovacího jazyka)
 • výuka v heterogenních skupinách (různorodost jazyková, věková, sociální, kulturní...)
 • plán vlastní lekce, včetně přípravy pracovního listu a dalších aktivit do lekce
 • zpětná vazba, mentoring
 • náslech na lekci češtiny pro cizince (90 minut), vlastní praxe (90 minut) v rámci kurzů v CIC Praha v Karlíně
 • integrační a cizinecká problematika
 • psychohygiena pro učitele

 

 

Kurz je realizován kombinovanou formou studia – celková časová dotace kurzu činí 100 hodin, z čehož 62 hodin absolvují účastníci prezenčně a 38 hodin distančně. Prezenční část zahrnuje teoretické a praktické semináře ("naživo" a online), náslech a praxi v kurzu CIC Praha. 

Pří přípravě praxe studenti intenzivně spolupracují s tutorem, který je celým plánováním lekce provází, dává zpětnou vazbu a potřebnou podporu. 

Termíny praxí jsou domlouvány individuálně, nicméně je nutné se přizpůsobit existujícímu rozvrhu.

„Kurz KLD je koncepčně a realizačně jedním z nejlepších typů vzdělávání, které jsem absolvovala. Přístup ke studentům je vzorný a individualizovaný.”  Dana V., absolventka KLD, jaro 2022

 

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

 • lektor v nízkoprahových kurzech češtiny pro cizince v Praze, ve Středočeském a Libereckém kraji, které pořádá CIC;
 • lektor v jakémkoliv typu kurzu češtiny pro cizince;
 • lektor češtiny pro děti s odlišným mateřským jazykem (např. v rámci kurzu organizovaného základní nebo mateřskou školou, doučování…);
 • učitel může nabyté informace a zkušenosti uplatnit při zapojování žáků s OMJ ve vzdělávání v češtině (tzv. inkluzivní vzdělávání);
 • lektor (soukromých) individuálních lekcí češtiny pro cizince.

 

KRITÉRIA VÝBĚRU ÚČASTNÍKŮ

 • motivace a zájem o problematiku cizinců v ČR a výuku češtiny jako cizího jazyka;
 • znalost alespoň jednoho cizího jazyka;
 • vzdělání minimálně SŠ s maturitou;
 • dobrá výslovnost;
 • vynikající znalost češtiny;
 • dobrá znalost práce na PC (minimálně Word – na kurzu účastníci vytvářejí vlastní výukové materiály);
 • předchozí pedagogická praxe NENÍ nutná.

 

PŘIHLAŠENÍ DO KURZU

Pro přihlášení do kurzu je třeba zaslat svůj motivační dopis a životopis. V motivačním dopise prosím mimo jiné uveďte:

 • Zda máte zkušenosti s výukou jazyků (pro přihlášení do kurzu není zkušenost s výukou podmínkou).
 • Setkáváte se ve Vašem pracovním nebo soukromém životě s cizinci? V jakých situacích? 
 • Jaká je Vaše motivace pro absolvování tohoto kurzu?

 

Na základě zaslaných životopisů a motivačních dopisů bude probíhat výběrové řízení.

Přihlášky zasílejte do 4. 9. 2024. 

 

CENA KURZU

14 000 Kč za celý kurz

 

CENA REKVALIFIKAČNÍ ZKOUŠKY (PRO ZÁJEMCE)

8 000 Kč

 

Na kurz včetně závěrečné rekvalifikační zkoušky lze čerpat příspěvek ÚP v rámci projektu iRekvalifikace. Přihlášení do kurzu lze provést pohodlně online v e-shopu rekvalifikací ZDE pod tlačítkem TERMÍNY KURZUV případě registrace přes ÚP je třeba předem vzdělavateli uhradit vratnou zálohu na kurz ve výši 14 000 Kč (lze rozdělit na splátky). Záloha bude vrácena v případě úspěšného dokončení kurzu a absolvování rekvalifikační zkoušky. 

 

POZOR! V případě, že máte zájem na kurz čerpat příspěvek ÚP, je třeba žádost podat nejpozději 30 dní před zahájením kurzu, tj. do 18. 8. 2024. Po tomto datu už nebude možné žádost přes e-shop rekvalifikací podat.

 

„V kurzu panovala dobrá atmosféra. Oceňuji otevřenost a vstřícnost lektorů a lektorek. Stejně tak erudici a zaujetí pro věc. Myslím, že se lektorům a lektorkám podařilo naplnit větu, kterou vnímám jako takové motto NPK „Všichni jsou tady správně a já jsem tady také správně. Velice přínosná byla práce mentorek a průvodkyně kurzů.” Natasha R., absolventka KLD, podzim 2022

 

Kdo Vás bude učit? 

Barbora Nosálová / Jak učit 

Moc se mi líbilo, že přednáška byla méně teoretická, velmi mě obohatila spoustou tipů do hodin. Uvědomila jsem si, jak důležité je hodinu vystavět na reálné situaci.” Ellen K., absolventka KLD, podzim 2022

Barbara Storchová / Jak učit 

Dechberoucí lekce, nesmírně fundovaná lektorka. Skvělé vysvětlení rozdílů mezi osvojováním jazyka malým dítětem, učením se paradigmat dítětem na ZŠ a cizincem, který se učí systém jako nástroj ke komunikaci.” Jana D., absolventka KLD, podzim 2022

Kateřina Kunová / Čeština jako cizí jazyk 

Přednáška měla skvělý spád. Zaujal mě pohled na češtinu z jiného než obvyklého úhlu a líbila se mi lektorčina “neideologičnost” a autentičnost.” Natasha R., absolventka KLD, podzim 2022

Michaela Paldusová / Jak učit výslovnost 

Nadchly mě hravé možnosti, jak začlenit výslovnost do výuky. Ráda seminář absolvuji ještě jednou, klidně v rozšířené verzi.” Radka Š, absolventka KLD, podzim 2022

 

Mgr. Anna Pacovská, specialistka dalšího vzdělávání

Kontakt:

tel.: +420 737 993 223

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.