Škoda na majetku zaměstnavatele


CO SE STANE, KDYŽ ZAMĚSTNAVATELI NĚCO POŠKODÍTE (způsobíte škodu na jeho majetku)
 • Zaměstnavatel po vás může chtít náhradu škody – buď finanční (pak s vámi o tom ale musí uzavřít písemnou dohodu), opravu dané věci, nebo její nahrazení stejnou věcí.
 • KOLIK ZAPLATÍTE? Maximální výše náhrady škody je 4,5násobek vaší průměrné měsíční mzdy. Škodu můžete uhradit najednou, nebo se můžete domluvit, že ji uhradíte ve splátkách.
 • POZOR: Pokud jste škodu způsobili záměrně (úmyslně) anebo v opilosti /pod vlivem drog, pak limit neplatí , hradíte celou škodu včetně ušlého zisku zaměstnavatele.

 

CO SE STANE, KDYŽ ZTRATÍTE VĚC, KTEROU VÁM ZAMĚSTNAVATEL SVĚŘIL

Budete ji muset zaplatit nebo nahradit v plné výši (není stanoven finanční limit).

Ale pouze za těchto podmínek:

 • Existuje písemné potvrzení o tom, že vám věc byla zaměstnavatelem svěřena.
 • U věcí převyšujících cenu 50 000 Kč s vámi musí zaměstnavatel uzavřít písemně dohodu o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí. Podmínka dohody je, že s danou věcí můžete zacházet jen vy (např. neručíte za nástroj, který používá celá směna).
 • Ztráta věci se obvykle týká pracovních nástrojů a pomůcek, služebního telefonu, notebooku, pracovních oděvů.

 

CO SE STANE, KDYŽ MÁTE SCHODEK VE VYZÚČTOVÁNÍ, TZV. MANKO

Poznámka: Odpovědnost za schodek se týká většiny prací, kde disponujete penězi zaměstnavatele, tj. práce prodavače, pokladní, účetní, v restauraci apod.

Schodek/manko budete muset zaplatit v plné výši (není stanoven finanční limit). Ale pouze za těchto podmínek:

 • Zaměstnavatel s vámi předem uzavřel písemnou dohodu o odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách.

POZOR: Dohoda o odpovědnosti za schodek může být individuální nebo společná. Pokud zaměstnanci za škodu odpovídají společně, při schodku se jim vypočítá podíl na náhradě podle výše jejich výdělku, vedoucí a zástupce vedoucího budou muset zaplatit vyšší podíl.

 • Musíte mít přímo vy osobně možnost s danou hodnotou nakládat (např. s penězi v pokladně).
 • Pokud ke schodku ve vyúčtování došlo bez vašeho zavinění (např. svěřenou pokladnu někdo vykradl), můžete se odpovědnosti zprostit. Je nutno zaměstnavateli prokázat, že jste finanční ztrátu nemohli ovlivnit. V případě krádeže to prokážete většinou protokolem od policie.

 

MŮŽE VÁS ZA POŠKOZENÍ VĚCI/ZTRÁTU/ SCHODEK ZAMĚSTNAVATEL PROPUSTIT?
 • Škoda sama o sobě není obvykle důvodem ke skončení pracovního poměru. Rozhodující je, zda k ní došlo porušením pracovní povinnosti. Závažné porušení pracovních povinností může být důvodem k výpovědi nebo okamžitému zrušení pracovního poměru.
 • Záleží na míře vašeho zavinění, popř. na rozsahu škody, zda jste byli pod vlivem alkoholu/ návykových látek, zda jste škodu způsobili úmyslně, nebo z nedbalosti.
 • Pokud s propuštěním nesouhlasíte, musíte se obrátit na soud.

 

SOUHRN
 • Způsobenou škodu budete muset nahradit – buď stejnou věcí, zajištěním opravy, nebo penězi: jednorázově, popřípadě ve splátkách.
 • Zaměstnavatel vám nemůže splátky za náhradu škody proti vaší vůli strhávat ze mzdy, ale můžete se na splátkách písemně dohodnout.
 • Způsobenou škodu budete muset nahradit, i když v zaměstnání skončíte.
 • Veškeré pokuty za špatnou práci, za dobu pracovní neschopnosti, výběr dovolené i za cokoli jiného jsou protizákonné!