Курсы чешского языка

Praha, Kolín, Mladá Boleslav, Liberec, online kurzy.


Program kurzů na rok 2022 zde najdete na konci ledna.

The course program for 2022 can be found here at the end of January.

С программой курса на 2022 год можно будет ознакомиться здесь, в конце января.

Chương trình khóa học cho năm 2022 có thể được tìm thấy tại đây vào cuối tháng Giêng.

Online A0

Úroveň: A0

Termín: 8. 2. – 14. 4. 2022

Rozvrh: úterý, čtvrtek 9:30 – 12:00

Místo: ONLINE

Online A2/B1

Úroveň: A2/B1

Termín: 14. 2. – 11. 5. 2022

Rozvrh: pondělí, středa 17:30 – 19:00

Místo: ONLINE

Praha B1/B2

Úroveň: B1/B2

Termín: 8. 2. – 14. 6. 2022

Rozvrh: úterý, 18:00 – 19:30

Místo: Praha (Pernerova 10/32)

Mladá Boleslav A1

Úroveň: A1 (mírně pokročilí)

Termín: 10. 2. – 30. 6. 2022

Rozvrh: čtvrtek, 18:00 – 20:15

Místo: Mladá Boleslav (Dukelská 1093)

Mladá Boleslav A0

Úroveň: A0 (začátečníci)

Termín: 7. 2. – 27. 6. 2022

Rozvrh: pondělí, 18:00 – 20:15

Místo: Mladá Boleslav (Dukelská 1093)

Rodinný kurz

Úroveň: A0/A1

Termín: 10. 2. – 30. 6. 2022

Rozvrh: čtvrtek, 15:30 – 17:30

Místo: Praha (Pernerova 10/32)