INTEGRACE CIZINCŮ: AKREDITOVANÉ PROFESNÍ ŠKOLENÍ

Nabízíme akreditovaná školení pro sociální pracovníky a úředníky veřejné správy.

Jste sociální pracovník nebo úředník veřejné správy? Pracujete s cizinci a chtěli byste se v problematice integrace lépe zorientovat a naučit se, jak efektivně komunikovat s lidmi s odlišným mateřským jazykem?

 

Nabízíme akreditovaná školení:

INTEGRACE CIZINCŮ – ZÁKLADNÍ MINIMUM PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY

INTEGRACE CIZINCŮ V ČR – ZÁKLADNÍ MINIMUM PRO ÚŘEDNÍKY VEŘEJNÉ SPRÁVY

 

Vzdělávací program pro sociální pracovníky je akreditován MPSV (číslo akreditace: A2020/1076-SP/VP).
Vzdělávací program pro úředníky státní správy je akreditován MV (číslo akreditace: AK/PV-733/2016).

 

Vzdělávací program obsahuje:

  • vyjasnění pojmů v oblasti migrace, informace o migračních trendech a jejich nedávná historie, spolu se zaměřením na dobrou praxi;
  • problematika integrace v oblasti práce, sloučení rodin, zdravotního pojištění, školství a sociálního zabezpečení;
  • dopady integračních opatření;
  • představení funkčních domácích i zahraničních integračních postupů a možnosti implementace podle charakteru jednotlivých obcí a regionů;
  • zásady efektivní komunikace s cizinci.

 

Školení je rozděleno do 3 tematických bloků:

1. blok: Zásady efektivní komunikace s cizinci (Bc. Kateřina Hartlová)

2. blok: Integrace cizinců na celostátní a místní úrovni, cizinci v ČR, práva a povinnosti cizinců podle druhu pobytu, role sociálních služeb (Mgr. Eva Kremlíková)

3. blok: Migrační trendy a cizinci v ČR (Mgr. Vladislav Günter)

 

Rozsah školení: 6 vyučovacích hodin (plus přestávky)

Termín: čtvrtek 23. 11. 2023

Čas: 9.00—14:45

Místo: Centrum pro integraci cizinců, Pernerova 32, Praha 8 – Karlín

 

CENA: 2000 Kč/osoba

REGISTRACE: https://forms.office.com/e/tJqRuEy14L

 

Po skončení školení získáte osvědčení o absolvování vzdělávacího programu. 

 

KDO JSME? 

Jsme nezisková organizace, která se integrační a cizineckou problematikou zabývá již 20 let. Naše odborné sociální poradenství, sociálně aktivizační služba a sociální rehabilitace jsou registrovanými sociálními službami v Praze a v dalších krajích. Školením vás provedou naši zaměstnanci či externí spolupracovníci, kteří mají mnohaleté zkušenosti a každodenní praxi v práci s cizinci.

Dlouhodobě se zabýváme také výukou češtiny pro cizince, tvorbou výukových materiálů a metodik, také se věnujeme dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků a lektorů. Naše zkušenosti prověření praxí s radostí předáváme dále.

 

KOMU JE ŠKOLENÍ URČENO A CO OBSAHUJE? 

Program je určen sociálním pracovníkům a úředníkům veřejné a státní správy a klade si za cíl přiblížit práci s cílovou skupinou cizinci/migranti, jejich postavení v ČR a práva a povinnosti plynoucí z jednotlivých typů pobytových oprávnění. Program se soustředí na problematiku integrace v oblasti práce, sloučení rodin, zdravotního pojištění, školství a sociálního zabezpečení, a na dopady integračních opatření. Jeho nedílnou součástí je edukace v efektivnější a snazší komunikaci s lidmi s odlišným mateřským jazykem a slabou či absentující znalostí češtiny pomocí unikátní metody bez použití cizího jazyka a nutnosti překladů. Třetí složkou je vyjasnění pojmů v oblasti migrace, informace o migračních trendech a jejich nedávné historie, spolu se zaměřením na dobrou praxi. Jsou představeny funkční domácí i zahraniční integrační postupy a možnosti implementace podle charakteru jednotlivých obcí a regionů.

 

TEMATICKÉ OBLASTI: 

Měkké dovednosti; legislativa; teorie metod sociální práce, standardy kvality; přímá práce s klientem –metody v praxi; komunikační dovednosti; týmová, mezioborová a multikulturní spolupráce; zákon o sociálních službách; právní normy – obecně; Zákon č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců; Zákon č. 325/1999 Sb. o azylu; Lex Ukrajina; koordinační pravidla sociálního zabezpečení v rámci EU; specifika sociální práce s cílovou skupinou cizinci/migranti; souvislosti jednotlivých typů pobytových oprávnění s právy a povinnostmi; specifika práce s konkrétní cílovou skupinou.

 

Pro sociální pracovníky dále nabízíme také seminář na téma SPECIFIKA PRÁCE S DĚTMI-CIZINCI BEZ DOPROVODU pod vedením sociální pracovnice Mgr. Evy Kremlíkové:

  • Vymezení pojmu: Kdo je považován za dítě bez doprovodu
  • Legislativa pobytu na území ČR
  • Sociální zabezpečení
  • Kazuistiky
  • Sdílení zkušeností

 

Online seminář Specifika práce s dětmi-cizinci bez doprovodu je zdarma a proběhne ve dvou termínech:

1) pondělí 13. 11. 2023 10:00—11:30 KAPACITA TERMÍNU JE NAPLNĚNA

2) čtvrtek 7. 12. 2023 14:00—15:30

 

REGISTRACE: https://forms.office.com/e/W3L00ZcBB4

 

Obě akce probíhají díky podpoře Magistrátu hlavního města Prahy v rámci projektu Odborné vzdělávací aktivity pro zdravotníky-cizince a pracovníky sociálních služeb.

 

  MHMP

 

Kontakt:

Bc. Kateřina Hartlová

+420 737 993 223

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.