2020

Asistence na pracovištích OPC OAMP ve Středočeském kraji 2020

Podpořeno státní dotací z programu "Integrace cizinců 2019" financovaného Ministerstvem vnitra ČR.

Logo CMYK

Realizace projektu: 1.1.2020 – 31.12.2020

Kontaktní osoba: Dita Kašperová

Asistenční služby cizincům ze třetích zemí jsou poskytovány na odděleních pobytu cizinců OAMP pro Středočeský kraj, a to Pracoviště OPC Kladno, Severní 2952, působnost: okresy Kladno a Rakovník, a Pracoviště OPC Kutná Hora, Hornická 642, s působností okresy Kutná Hora, Kolín, Nymburk. V rámci asistenčních služeb jsou cílové skupině předávány všeobecné informace, poskytováno odborné sociální poradenství ve věcech pobytu, informace o službách CIC a dalších organizací relevantní dle situace konkrétního cizince, je nabízena přímá asistence při projednávání záležitosti cizince na přepážce. Asistenční služby jsou poskytovány na pracovišti Kutná Hora vždy ve středu 9-12, na OPC Kladno od 9 do 17 hodin. V tomto čase zde je přítomen sociální pracovník CIC.

Mentoringové dobrovolnictví CIC v rodinách migrantů 2020

Projekt je finančně podpořen z dotačního programu Magistrátu Hlavního města Prahy "Rodinná politika".

MHMP

Doba realizace: 1. 1. – 31. 12. 2020

Kontaktní osoba: Benoit Wyn   

Projektové aktivity podpořily rodiny s migrační minulostí trvale žijící v Praze, které jsou oproti rodinám českých občanů zranitelnější z důvodu různě vysoké jazykové bariéry, absence sociálních vazeb v novém prostředí, neznalosti prostředí a kulturních vzorců a dalších handicapů.

Projekt rodinám nabídl mentoring a dobrovolníky-mentory podpořil v jejich vzdělávání. 
Projekt také přispěl k vylepšení metodického vedení programu prostřednictvím konzultací s externími odborníky.

Pro nově příchozí rodiny 2020

Projekt je finančně podpořen z dotačního programu Magistrátu Hlavního města Prahy "Rodinná politika".

MHMP

Doba realizace: 1. 1. – 31. 12. 2020

Kontaktní osoba: Kristýna Šlajsová

Projektové aktivity jsou určeny rodinám s migrační minulostí trvale žijícím v Praze, které jsou oproti rodinám českých občanů zranitelnější z důvodu různě vysoké jazykové bariéry, absence sociálních vazeb v novém prostředí, neznalosti prostředí a kulturních vzorců a dalších handicapů. 

Projekt rodinám nabízí komplex na sebe navazujících aktivit: Rodinný kurz, Informační semináře pro rodiče, Podpůrnou skupinu pro rodiče.

REALIZACE AKCÍ OTEVŘENÉHO KLUBU, ČEŠTINY, NÁBOR DOBROVOLNÍKŮ PRO DĚTI A DOSPĚLÉ CIZINCE, AKTUALIZACE ROZCESTNÍKU

Projekt je spolufinancován z programu: Podpora integrace národnostních menšin a cizinců Libereckého kraje.

 logolk 0

Doba realizace: 1. 1. – 31. 12. 2020

Kontaktní osoba: Michaela Límová

Aktivity projektu spočívají v realizaci:

  • Podpora ve výuce češtiny před nástupem do základní školy, 2. stupeň: Kurz češtiny pro žáky – cizince po příchodu do ČR – srpen 2020, letní intenzívní kurz s dotací 40 VH  ​​
  • Nábor dobrovolníků pro nově příchozí děti a dospělé z řad středoškoláků a vysokoškoláků /4-6 seminářů v rámci jejich výuky/
  • Akce Otevřeného klubu pro rodiny s nově příchozím dítětem-cizincem a české rodiny 
  • Aktualizace Rozcestníku pro snazší inkluzi dětí s OMJ. 

Rozcestník je dostupný zde.

SPOLUžáci

Projekt je financován grantovým programem Pepco. 

pepco

Doba realizace: 1. 1. 2020 – 30. 9. 2020

Kontaktní osoba: Michaela Hörzenbergerová

Projekt SPOLUžáci je zaměřen na podporu integrace dětí cizinců ze základních a mateřských škol v Kolíně. Vychází z přesvědčení, že (nejen) ve vzdělávání by startovní čára měla být stejná pro všechny děti. Děti cizinců jsou ale kvůli neznalosti jazyka od začátku vzdělávání v nevýhodě.

GENERACE 1,5

Projekt je financován z prostředků Nadace Komerční banky, a.s. Jistota.

logo

Doba realizace: 1. 4. 2020 – 31. 5. 2021

Kontaktní osoba: Kristýna Šlajsová

Mladí migranti (12 – 18 let) prožívají v novém prostředí krizi: ztratili přátele, dosavadní jistoty, nerozumí jazyku okolí, cítí se izolovaní, často se uzavírají do sebe nebo mohou reagovat agresivně. V rámci projektu jim odborný tým pomůže při hledání nového sebevědomí a vlastního místa v přijímající společnosti.

Nové kořeny

Projekt je realizován za podpory Nadace O2.

Nadace O2 logo cmyk

Doba realizace: 1552020 – 31. 8. 2021

Kontaktní osoba:  Benoit Wyn 

Projektové aktivity podporují imigranty a jejich rodinné příslušníky, kteří se rozhodli žít v České republice. Projekt u cílové skupiny usiluje o posílení komunikačních kompetencí, zlepšení porozumění sociokulturnímu rámci a vytváření nových vazeb v přijímající společnosti.  Projekt imigrantům nabízí dvě pravidelné vzdělávací aktivity – diskuzní klub a sociokulturní výlety (exkurze).