2018

ROZMACH

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost, výzva č. 071.

Logo OPZ barevné

Číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007612

Doba realizace: 1. 9. 2018 – 31. 8. 2020

Kontaktní osoba: Barbora Machová

Projekt je zaměřen na rozvoj služby odborného sociálního poradenství cizincům ve Středočeském a Libereckém kraji.

Cílem projektu je zkvalitnit službu odborného sociálního poradenství CIC ve Středočeském a Libereckém kraji.

NÁŠ SPOLEČNÝ KRAJ

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Logo OPZ barevné

Číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006465 

Doba realizace: 1. 1. 2018 – 31. 4. 2021

Kontaktní osoba: Michala Musilová

Projekt je zaměřen na podporu integrace cizinců na místní úrovni. Cílem je připravit obce ve Středočeském kraji (zejm. Kolín, Kutná Hora, Nymburk) na různé situace spojené s příchodem či dlouhodobým pobytem jednotlivců i skupin cizinců.

REALIZACE DEPISTÁŽNÍ ČINNOSTI O RODINÁCH CIZINCŮ ŽIJÍCÍCH V RŮZNÝCH LOKALITÁCH LIBERECKÉHO KRAJE

Realizovaný účel byl spolufinancován z prostředků Libereckého kraje.

logolk 0

Doba realizace: 1. 9. 2018  – 31. 12. 2018

Kontaktní osoba: Michaela Límová

Projekt byl realizován v období 1.9. do 31.12.2018. Aktivity projektu spočívaly v depistáži situace cizinců se zaměřením na rodiny se školními  dětmi, jejich potřeb v oblasti vzdělávání a podpory ze strany školského systému i obcí, a to zejména v hospodářsky slabších oblastech Libereckého kraje. Depistáž byla prováděna terénní formou.  Byly kontaktovány základní a mateřské školy v jednotlivých obcích pro zjištění počtu žáků a zjištění potřebné míry podpory pedagogů při začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ). Byly kontaktovány obce, sociální odbory ORP, ke zjištění počtu nově příchozích rodin v obci a potřeb v oblasti zapojení dětí do vzdělávacího systému; dále Pedagogicko psychologická poradna, NIDV- krajský poradce pro pedagogy vyučující žáky cizince. Města a obce, které byly zahrnuty do depistážní činnosti, jsou: Frýdlant, Hejnice, Lázně Libverda, Bulovka, Stráž pod Ralskem, Hrádek nad Nisou, Chrastava, Semily, Cvikov, Jablonné v Podještědí, Rynoltice a Česká Lípa. Byly předávány informace o existujících zdrojích podpory, o jejichž funkčnosti je realizátor projektu přesvědčen.

ROVNOST A ROZDÍLNOST – KOMPLEXNÍ PODPORA PEDAGOGŮ PŘI ZAPOJOVÁNÍ PRINCIPŮ MULTIKULTURNÍ VÝCHOVY A INKLUZE DO ŽIVOTA ŠKOLY

V projektu jsme partnery o.p.s. Člověk v tísni, programu Varianty. Nabízíme v něm školám jedinečnou možnost využít a společně dotvářet vzdělávací program vzhledem k potřebám a konkrétní situaci na vlastní škole. Cílem projektu je podporovat školy i jednotlivé pedagogy v začlenění principů multikulturní výchovy a inkluzivního vzdělávání do života škol. Kurzy jako Filozofie pro dětiMěření postojůPráce s heterogenní skupinou - čeština jako druhý jazyk a interkulturní dovednosti (náš vklad do projektu), nebo Persona Dolls pomáhají pedagogům uplatnit tyto principy v konkrétních vyučovacích hodinách.