Tài liệu tải về các khóa học bằng tiếng Séc

RODINNÝ KURZ

Nečtu, nepíšu, učím se česky

Nectu nepisu ucim se cesky CIC    Nabízíme ke stažení a vlastnímu vytisknutí pracovní sešit pro výuku češtiny jako druhého jazyka pro předškolní a raně školní děti, který je určený pro úplné začátečníky bez znalosti čtení a psaní.

Sešit obsahuje 10 tematických okruhů (kapitol). Obsahem každé kapitoly jsou obrázky k vybarvování a úkoly k řešení, jejichž cílem je upevňování nové slovní zásoby, nácvik porozumění základním otázkám a instrukcím, a především aktivní rozvoj mluvení v češtině jako cizím jazyku. Ke každé kapitole jsou navíc navržené pohybové a výtvarné aktivity, které opět vedou k rozvoji mluvení a porozumění české řeči.

Součástí publikace je metodická část Pro učitele, která obsahuje pokyny, jak s pracovním sešitem a cílovou skupinou při výuce pracovat, a tipy na aktivity k jednotlivým tématům.

Materiál vznikl za podpory dotačního programu MŠMT Podpora aktivit integrace cizinců na území ČR v roce 2018.

Autorka: Petra Lacinová

CIC, o. p. s. 2018

 

 

 

Hry pro výuku češtiny jako druhého jazyka

Hry CIC    

Vytvořili jsme pro vás hry pro výuku dětí školního a předškolního věku.

Hry mohou sloužit jako rozšiřující výukový materiál k pracovním listům tzv. Rodinného kurzu a pracovnímu sešitu Nečtu, nepíšu, učím se česky (viz výše), ale můžete je využít i samostatně pro jakýkoliv typ výuky češtiny jako druhého jazyka pro děti.

Hry obsahují základní slovní zásobu z prostředí dětí, které navštěvují českou mateřskou nebo základní školu.

 

 

 

 

Hry pro výuku ČDJ bez nutnosti znalosti čtení (vhodné pro MŠ i ZŠ)
Desková hra Oblečení
Desková husí hra Aktivity
Loto Předměty denní potřeby 
Bingo
 
Hry pro výuku ČDJ pro školáky bez nutnosti znalosti čtení (od 1. třídy ZŠ)
Desková hra Ve škole
Desková hra Rozvrh hodin 1-3. ročník
 
Hry pro výuku ČDJ s nutností znalosti čtení (od 2. třídy ZŠ)
Domino Slovesa -ovat
Domino Slovesa -at
Domino Slovesa -it/et/ět 
Domino Nepravidelná slovesa
Desková hra Rozvrh hodin 4.-5. ročník
Desková hra Rozvrh hodin 6.-9. ročník
Kvarteto Věci kolem nás

Materiály vznikly za podpory dotačního programu MŠMT Podpora aktivit integrace cizinců na území ČR v roce 2019.

Autorka: Petra Lacinová

CIC, o. p. s. 2019

 

Pracovní listy pro děti (8-14 let) - RODINNÝ KURZ

Rodinny kurz deti CIC1  

Nabízíme ke stažení a vytisknutí 20 pracovních listů k 10 tématům, která se týkají především komunikace ve školním prostředí z perspektivy žáka české základní školy.

Součástí souboru zip jsou i kartičky s obrázky a další aktivity do hodin. Metodická doporučení a názorná vysvětlení aktivit najdete ve videích pro učitele, které jsme k rodinnému kurzu v CIC vytvořili. 

Materiály vznikly za podpory dotačního programu MŠMTM Podpora aktivit integrace cizinců na území ČR v roce 2017.

Autorka: Petra Lacinová

CIC, o. p. s. 2017

 

 

Pracovní listy pro rodiče - RODINNÝ KURZ

Rodinny kurz rodice CIC1  

Nabízíme ke stažení a vytisknutí 20 pracovních listů k 10 tématům, která se týkají především komunikace se školou z perspektivy rodiče žáka české základní školy.

Rodiče se podle pracovních listů učí základní komunikaci s učitelem svého dítěte, učí se porozumět systému českých předmětů, smyslu žákovské knížky, omlouvat dítě z povinné školní docházky atp.

Materiály vznikly za podpory dotačního programu MŠMT Podpora aktivit integrace cizinců na území ČR v roce 2017.

Autorky: Jitka Kauerová, Pavlína Vališová

CIC, o. p. s. 2017

 

 

Slovníčky

Slovnicek rodinny kurz CIC2   

K tzv. Rodinnému kurzu jsme sestavili překladové slovníčky základní slovní zásoby do 6 světových jazyků: angličtina, ruština, ukrajinština, vietnamština, arabština, mongolština.

Materiály vznikly za podpory dotačního programu MŠMT Podpora aktivit integrace cizinců na území ČR  v roce 2017.

Koordinace a editace slovníčků: Daniela Boháčová

CIC, o. p. s. 2017

 

Videosemináře pro učitele a lektory

RK videa   

Videosemináře jsou určeny pro pedagogické pracovníky (učitele, lektroy, asistenty, vychovatele), kteří se při nejrůznějším typu vzdělávání setkávají s dětmi s odlišným mateřským jazykem a hledají cestu k jejich začlenění do českojazyčného kolektivu. Výhodou internetových videoseminářů je jejich snadná dostupnost odkudkoliv. V 10 videích najdete odborná doporučení, praktické tipy, ukázky z lekcí a návody na osvědčené aktivity při výuce češtiny jako cizího jazyka. 

Videosemináře vznikly za podpory dotačního programu MŠMTM Podpora aktivit integrace cizinců na území ČR v roce 2017.

CIC, o. p. s. 2017

 

 

 

Čeština do školy

Cestina do skoly CIC  

Čeština do školy je audiovizuální kurz češtiny pro žáky s odlišným mateřským jazykem. Publikace obsahuje úkoly, cvičení a aktivity k 13 tematickým okruhům spojeným se školou. Součastí jsou situační videa (viz odkaz níže), na nichž je výuka založena. Ke každému tématu je vypracován podrobný plán lekce. 

Materiál vznikl za podpory dotačního programu MŠMT Podpora integrace cizinců na území ČR v roce 2013. 

Autorky: Zuzana Brumblichová (ed.), Lenka Kejhová, Petra Vávrová, Barbora Nosálová, Kristýna Titěrová

CIC, o. p. s. 2013

 

Cestina do skoly  

Čeština do školy: Situační videa z prostřední české základní školy.

CIC, o. p. s. 2013

 

 

 ČEŠTINA DO PRÁCE

Cestina do prace CIC1  

Jedná se audiovizuální kurz češtiny pro cizince, který byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Metodický manuál vznikl v roce 2013 a spolu s kurzem je výsledkem dvouletého projektu Centra pro integraci cizinců.

Základem kurzu jsou krátká výuková videa z pracovního prostředí. Cílem CIC je ulehčit cizincům zapojení do společnosti, proto se autoři zaměřili na jazyk v pracovním kontextu.

Obsahem manuálu je obecný popis metodiky práce s videem, dále pak konkrétní metodické postupy pro práci s výukovými videi projektu Čeština do práce. Stěžejní část tvoří pracovní listy a plány lekcí k jednotlivým tématům včetně výukových videí.

Projekt  byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Autoři: Luděk Brouček (ed.), Kristina Arsenjuková, Petra Honzáková, Markéta Slezáková

CIC, o. p. s. 2013

 

Cestina do prace  

Čeština do práce: e-learning pro studium češtiny jako cizího jazyka.

CIC, o. p. s. 2013

 

 

NPK - nízkoprahové kurzy češtiny pro cizince

NPK příručka  

Příručka Nízkoprahové kurzy češtiny pro cizince je pomocným materiálem určeným primárně pro kurzy, ve kterých se připravují lektoři pro výuku nízkoprahových kurzů češtiny pro cizince. Cílem příručky je usnadnit účastníkům kurzu orientaci v jednotlivých tématech, poskytnout jim základní literaturu a spolu s výkladem lektora je seznámit se specifiky výuky v nízkoprahových kurzech na pozadí běžné výuky češtiny pro cizince.

Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem ČR a rozpočtem hlavního města Prahy.

Autoři: Milan Hrdlička a Markéta Slezáková

AUČCJ, CIC a Člověk v tísni 2007

 

 

Příručka pro snadnější porozumění - my a cizinci 

Prirucka pro snadnejsi porozumeni CIC  

Tato příručka slouží k usnadnění komunikace s cizinci. Obsahuje užitečná pravidla, konkrétní příklady jak formulovat žádosti, zadávat instrukce a usnadní Vám i telefonickou či psanou komunikaci.

Příručka vznikla v rámci projektu Společný kraj spolufinancovaného z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí.

Autorka: Markéta Slezáková

CIC, o. p. s. 2015

 

Diagnostika úrovně znalosti českého jazyka 

Diagnostika urovne cestiny CIC1  

Tato příručka vznikla, aby pomohla pracovníkům Centra pro integraci cizinců, o. p. s. (dále CIC) získat základní představu o úrovni znalosti češtiny klientů CIC.  Garantem jazykové části uvedeného projektu se stala Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka.

Materiál vznikl díky finanční podpoře projektu Individuální podpora zaměstnávání cizinců v Praze spolufinancovaným Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hlavního města Prahy.

Autorky: Jitka Cvejnová, Iva Papírníková, Dominika Benešová Gruntová

CIC, o. p. s. 2007

 

Metodika kurzu lektorských dovedností pro cizince

Kurz lektorskych dovednosti pro cizince CIC  

Tato příručka je pomocným materiálem všem lektorům a lektorkám, kteří absolvovali kurz lektorských dovedností pro lektory-cizince a také všem, kteří chtějí učit svůj jazyk. 

V rámci projektu OPPA Zkuste učit váš jazyk: Cizinci jako lektoři jazyků, č. CZ.2.17/2.1.00/35122 byl vyvinut nový kurz lektorských dovedností pro cizince. Vznikla také metodická příručka pro lektory – rodilé mluvčí, kteří učí a chtějí učit svůj jazyk.

Autorky: Alena Gotmanovová a Lenka Pavelková

CIC, o. p. s. 2014