CHƯƠNG TRÌNH DẠY THÊM

Chúng tôi sẽ giúp trẻ làm bài tập về nhà, chuẩn bị đi học và tiếng Séc!

Konverzace, kluby a akce

Konverzace, procházky, výlety, kultura, sport a další! Aktivity pro děti, mládež i dospělé.