2019

FENOMÉN NOVÁ PŮDA

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost, výzva č. 95. 

Logo OPZ barevné

Číslo projektu: CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011250

Doba realizace: 1. 8. 2019  – 31. 12. 2021

Kontaktní osoba: Daniela Boháčová

Projekt nabízí komplex vzdělávacích aktivit v oblasti češtiny pro cizince a motivačních skupinových aktivit pro mladé cizince. Cílem projektu je podpora začlenění migrantů do většinové společnosti výukou českého jazyka, posílením a rozvojem komunikačních schopností k lepšímu porozumění a bezkonfliktnímu soužití s majoritní společností a zároveň zlepšení jejich postavení na trhu práce v České republice.

Asistence na pracovištích OPC OAMP ve Středočeském kraji 2019

Podpořeno státní dotací z programu "Integrace cizinců 2019" financovaného Ministerstvem vnitra ČR.

Logo CMYK

Realizace projektu: 1.1.2019 – 31.12.2019

Kontaktní osoba: Dita Kašperová

Asistenční služby cizincům ze třetích zemí jsou poskytovány na odděleních pobytu cizinců OAMP pro Středočeský kraj, a to Pracoviště OPC Kladno, Severní 2952, působnost: okresy Kladno a Rakovník, a Pracoviště OPC Kutná Hora, Hornická 642, s působností okresy Kutná Hora, Kolín, Nymburk. V rámci asistenčních služeb jsou cílové skupině předávány všeobecné informace, poskytováno odborné sociální poradenství ve věcech pobytu, informace o službách CIC a dalších organizací relevantní dle situace konkrétního cizince, je nabízena přímá asistence při projednávání záležitosti cizince na přepážce. Asistenční služby jsou poskytovány na pracovišti Kutná Hora vždy ve středu 9-12, na OPC Kladno od 9 do 17 hodin. V tomto čase zde je přítomen sociální pracovník CIC.

REALIZACE AKCÍ OTEVŘENÉHO KLUBU, ČEŠTINY, DOUČOVÁNÍ A ROZCESTNÍKU, PODPORA ŽÁKŮ CIZINCŮ BRZY PO PŘÍCHODU DO ČR V ZAČLENĚNÍ DO ŠKOLY

Projekt je spolufinancován z programu: Podpora integrace národnostních menšin a cizinců Libereckého kraje.

logolk 0

Doba realizace: 1. 4. – 31. 12. 2019

Kontaktní osoba: Michaela Límová

Aktivity projektu spočívaly v:

  • Realizaci akcí Otevřeného klubu pro rodiny s nově příchozím dítětem-cizincem a české rodiny.
  • Podpoře ve výuce češtiny před nástupem do ZŠ a doučování v jeho průběhu. Podpoře v zařazení do mimoškolních aktivit.
  • Tvorbě Rozcestníku pro snazší inkluzi dětí s OMJ. Rozcestník je dostupný zde.

ATELIÉR TALENTŮ

Podpořeno fondem eBay Foundation a Magistrátem hlavního města Prahy.

eBay Foundation Logo    MHMP

Kontaktní osoba: Valery Senichev

Mezi našimi klienty jsou lidé s různými dovednostmi a talenty. Zatím se jim však nedařilo je v české společnosti využít v dostatečné či odpovídající míře.

Cílem Ateliéru talentů je tak vytvořit prostor a pomoci klientům tyto dovednosti rozvinout, představit a potenciálně na nich vystavit svou budoucí samostatnou činnost. Příklady dovedností a talentů mohou být jak výtvarné nadání a design, hudební nebo pohybové nadání, tak gastronomické dovednosti, znalost méně obvyklých jazyků a podobně. V rámci Ateliéru se klienti díky odborným koučům naučí základní propagaci svého talentu, dovednosti či výrobků (workshopy, prezentace).