SỨ MỆNH, MỤC TIÊU, NGUYÊN TẮC VÀ QUY TẮC CỦA DỊCH VỤ

Sứ mệnh của dịch vụ tư vấn công tác xã hội của Trung tâm Hội nhập Người nước ngoài (CIC) là giúp đỡ những phụ nữ nhập cư có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh xã hội xấu do rào cản ngôn ngữ, thiếu hiểu biết về phong tục, tập quán, quyền lợi và nghĩa vụ của họ, các quy định pháp luật và thể chế tại Cộng hòa Séc. Thông qua tư vấn xã hội chuyên nghiệp, CIC góp phần vào sự hội nhập của những người nhập cư vào Cộng hòa Séc và cải thiện vị trí của họ trong xã hội.

Mục đích của dịch vụ tư vấn công tác xã hội là cung cấp cho khách hàng đầy đủ thông tin một cách dễ hiểu liên quan đến hoàn cảnh của họ cùng sự hỗ trợ có thể giúp họ đối phó với hoàn cảnh xã hội bất lợi của mình phù hợp với luật pháp của Cộng hòa Séc.

Các nguyên tắc

 • Chúng tôi dựa trên tư duy về sự hội nhập công dân.
 • Chúng tôi hướng tới sự tôn trọng và chấp hành hệ thống pháp luật của Cộng hòa Séc (và EU) bởi những người nhập cư cũng như bởi cư dân bản địa.
 • Chúng tôi đánh giá cao sự độc đáo của mỗi người (khách hàng, những người quan tâm đến các dịch vụ của CIC) và tôn trọng cách nhìn nhận vấn đề của bản thân họ tại Cộng hòa Séc.
 • Chúng tôi áp dụng quyền truy cập bình đẳng cho tất cả mọi người.

Tư vấn được thực hiện dưới hình thức ngoại trú và thực địa, tại các trung tâm tư vấn cũng như ở bên ngoài trung tâm.

 

CÁC QUY TẮC KHI CUNG CẤP DỊCH VỤ

Nhân viên công tác xã hội CIC sẽ tư vấn cho Quý vị:

 • làm thế nào để hội nhập tốt nhất tại Cộng hòa Séc, phổ biến về quyền lợi và nghĩa vụ của Quý vị là gì ;
 • làm thể nào để giải quyết vấn Quý vị đang gặp phải.

Nhân viên công tác xã hội của CIC có thể:

 • dẫn Quý vị đến các phòng ban;
 • giúp Quý vị đưa ra quyết định, nhưng người đưa ra quyết định vẫn là chính Quý vị.

Nhân viên công tác xã hội của CIC không được phép:

 • thực hiện đại diện pháp lý; 
 • chỉ cung cấp mỗi dịch vụ thông dịch mà thôi.

 

Kế hoạch hợp tác

Nhân viên công tác xã hội sẽ thông báo cho Quý vị biết về tổ chức và các dịch vụ được cung cấp. Quý vị cho biết về vấn đề cần được tư vấn. Hai bên sẽ thỏa thuận về phạm vi giúp đỡ từ phía CIC (= mục tiêu hợp tác).

Nhân viên công tác xã hội sẽ ký hợp đồng cung cấp dịch vụ với Quý vị. Hợp đồng được giao kết bằng lời nói (= không phải bằng văn bản). Bằng việc giao kết hợp đồng, Quý vị trở thành khách hàng của dịch vụ.

Nhân viên công tác xã hội sẽ cùng Quý vị lập một kế hoạch nhằm mục đích đạt mục tiêu: tức là ai sẽ làm những gì. Trong các cuộc tham vấn tiếp theo, hai bên sẽ cùng nhau đánh giá xem những gì đã làm được và những gì sẽ phải làm tiếp theo.

 

Với tư cách là khách hàng của chương trình tư vấn công tác xã hội, Quý vị cần phải tuân theo các quy tắc hợp tác sau:

 • Luôn liên hệ trực tiếp với nhân viên của mình mà Quý vị đã được nhận thông tin liên hệ.
 • CIC duy trì sự hợp tác giữa một khách hàng với một nhân viên.
 • Thường xuyên tham gia các buổi tham vấn đã được hẹn.
 • Trường hợp không thể đến đúng ngày đã hẹn, Quý vị cần phải thông báo trước cho CIC và xin lỗi thông qua điện thoại hoặc e-mail.
 • Thực hiện các bước mà hai bên đã thống nhất là Quý vị sẽ làm.
 • Thông báo cho nhân viên công tác xã hội về những thay đổi quan trọng liên quan đến mình.
 • Nếu tình huống cần được giải quyết nhanh chóng nhưng nhân viên công tác xã hội của Quý vị không có mặt tại CIC, Quý vị có thể đến trung tâm tư vấn trong giờ tư vấn mở mà không cần phải hẹn lịch.

 

Dữ liệu cá nhân

Quý vị có quyền không cung cấp dữ liệu cá nhân của mình và duy trì ẩn danh.

Trong một số trường hợp, nhân viên công tác xã hội cần có dữ liệu cá nhân của Quý vị  (tên, e-mail, số điện thoại hoặc các chi tiết khác) để có thể giúp Quý vị giải quyết vấn đề.

Họ sẽ chỉ được nhận những thông tin Quý vị cung cấp cho họ.

CIC tuân thủ theo Đạo luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân và GDPR. Các bản ghi chếp cuộc tư vấn và dữ liệu cá nhân của Quý vị được lưu trữ trong một cơ sở dữ liệu được đóng và được lưu trữ trong 3 năm.

Nếu muốn, Quý vị có thể xem hồ sơ ghi chếp về mình.

Quý vị có quyền yêu cầu xóa bỏ dữ liệu cá nhân của mình bất cứ lúc nào.