Vytisknout

POSLÁNÍ, CÍLE A PRAVIDLA

Posláním sociálního poradenství Centra pro integraci cizinců (CIC) je pomoc imigrantům a imigrantkám, kteří jsou ohroženi zhoršením své sociální situace vlivem jazykové bariéry, neznalostí reálií, svých práv, povinností, právních předpisů a institucí v České republice. Prostřednictvím odborného sociálního poradenství přispívá CIC k integraci imigrantů v ČR a zlepšování jejich postavení ve společnosti.

Cílem sociálního poradenství je předat klientovi kompletní, srozumitelné a k jeho situaci relevantní informace a podporu, která mu umožní řešit jeho nepříznivou sociální situaci v souladu s právním řádem ČR.

Principy

 • Vycházíme z myšlenky občanské integrace.
 • Usilujeme o respektování a přijímání právního systému České republiky (i EU) ze strany imigrantů a stejně tak ze strany české společnosti.
 • Vážíme si jedinečnosti každého člověka (klienta, zájemce o služby CIC) a respektujeme jeho vnímání své situace v České republice.
 • Uplatňujeme rovný přístup ke všem lidem.

Poradenství je poskytováno ambulantní i terénní formou, v poradnách i mimo poradny.  

 

Pravidla služby (Jak pracujeme?)

Sociální pracovník CIC Vám poradí:

 • jak se co nejlépe integrovat v ČR, jaká jsou Vaše práva a povinnosti;
 • jak můžete řešit Vaši situaci.

Sociální pracovník CIC může:

 • doprovodit na úřad;
 • pomoci Vám v rozhodování, ale o řešení rozhodujete Vy sám/sama.

Sociální pracovník CIC nemůže:

 • dělat právní zastoupení;
 • poskytnout pouze tlumočení.

 

Plán spolupráce

Sociální pracovník Vás informuje o organizaci, o nabízených službách. Vy řeknete, s čím potřebujete poradit. Dohodnete se, jak Vám může CIC pomoci (= cíl spolupráce).

Sociální pracovník s Vámi uzavře smlouvu o poskytnutí služby. Smlouva je ústní (= ne písemná).  Uzavřením smlouvy se stáváte klientem služby.

Sociální pracovník s Vámi vytvoří plán, jak cíle dosáhnete: co uděláte Vy, co udělá sociální pracovník. Na dalších konzultacích spolu vyhodnotíte, co se podařilo a co budete dělat dále.

 

Jako klient sociálního poradenství dodržujete tato pravidla spolupráce:

 • Kontaktujete vždy přímo vašeho pracovníka, na kterého máte kontakt. CIC udržuje spolupráci klienta s jedním pracovníkem.
 • Docházíte na sjednané konzultace. Pokud nemůžete přijít na plánovaný termín, předem CIC informujete a omluvíte se, telefonicky nebo e-mailem.
 • Děláte kroky, které jste si se sociálním pracovníkem dohodli, že je uděláte Vy.
 • Informujete sociálního pracovníka o důležitých změnách ve Vaší situaci.
 • Pokud je situaci nutné řešit rychle a Váš sociální pracovník není v CIC přítomen, můžete přijít bez objednání do poradny v otevřených konzultačních hodinách.

 

Osobní údaje - GDPR

Máte právo neuvádět Vaše osobní údaje a zůstat v anonymitě.

Někdy pro spolupráci na řešení Vaší situace sociální pracovník potřebuje mít Vaše osobní údaje (jméno, e-mail, telefon, nebo jiné detaily).

Bude mít jen ty údaje, které Vy předáte.

CIC dodržuje Zákon o ochraně osobních údajů a GDPR. 

Záznamy z konzultace a Vaše osobní údaje jsou uloženy do uzavřené databáze a uchovány po 3 roky.

Když máte zájem, můžete Vaše záznamy vidět.

Máte právo kdykoliv požádat o vymazání Vašich osobních údajů.

 

Nejste spokojeni s naší sociální službou? 

Máte právo podat stížnost na služby CIC. Více informací ve formuláři Informace pro klienty o podávání stížností a podnětů.

 

Vytisknout