Rodičovství a emigrace: jak pomoct dítěti k adaptaci v cizí zemi

Psycholog poradí, jak můžete podpořit své dítě.

CZ: RODIČOVSTVÍ A EMIGRACE: JAK POMOCT DÍTĚTI K ADAPTACI V CIZÍ ZEMI

UKR: БАТЬКІВСТВО ТА ЕМІГРАЦІЯ: ЯК ДОПОМОГТИ ДИТИНІ АДАПТУВАТИСЯ В ЧУЖІЙ КРАЇНІ

ENG: PARENTING AND EMIGRATION: HELP YOUR CHILD ADAPT IN A FOREIGN COUNTRY

 

RODIČOVSTVÍ A EMIGRACE: jak pomoct dítěti k adaptaci v cizí zemi

Emigrace do jiné země znamená velkou zátěž, jak pro rodiče, tak pro jejich děti. Stres spojený s adaptací na život v nové zemi může negativně ovlivnit vztah mezi rodičem a dítětem. Zhoršuje se komunikace mezi Vámi a dítětem? Uzavírá se Vaše dítě do sebe? Tráví hodně času na internetu nebo ztrácí motivaci ke studiu?

Zveme všechny rodiče na seminář, kde se dozvíte:

 • Jak podpořit dítě při adaptaci v novém prostředí;
 • jak neztratit emoční kontakt;
 • jak najít společnou řeč;
 • jak nastavit doma zdravé hranice.

Seminář povede psycholog, Mgr. Igor Mikriukov, který aktivně pracuje s migranty – dětmi, dospělými a rodinami.

 

Termín: pondělí, 4. 12. 2023, 17:00–18:30

Místo: Pernerova 10/32, Praha 8, 1. patro

Cena: zdarma

Jazyky: čeština (popř. ukrajinština, ruština, angličtina)

Registrace: https://forms.office.com/e/Dgvx9f8Dha

 

Infromace a kontakt:

tel.: +420 739 611 611, +420 704 600 700

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

БАТЬКІВСТВО ТА ЕМІГРАЦІЯ: ЯК ДОПОМОГТИ ДИТИНІ АДАПТУВАТИСЯ В ЧУЖІЙ КРАЇНІ

Еміграція в іншу країну – це великий тягар як для батьків, так і для їхніх дітей. Стрес, пов'язаний з адаптацією до життя в новій країні, може негативно вплинути на стосунки між батьками та дітьми. Чи погіршується спілкування між вами і вашою дитиною? Ваша дитина замикається в собі? Проводить багато часу в інтернеті або втрачає мотивацію до навчання?

Запрошуємо всіх батьків на семінар, де ви дізнаєтесь:

 • Як підтримати дитину в адаптації до нового середовища;
 • як не втратити емоційний контакт;
 • як знайти спільну мову;
 • як вдома встановити здорові кордони.

Семінар проводитиме психолог, Mgr. Igor Mikriukov, який активно працює з мігрантами – дітьми, дорослими та сім'ями.

 

Коли: понеділок, 4. 12. 2023, 17:00–18:30

Де: Pernerova 10/32, Praha 8, 2. поверх

Ціна: безкоштовно

Мови: чеська (за необхідністю українська, російська, англійська)

Реєстрація: https://forms.office.com/e/Dgvx9f8Dha

 

Інформація та контакт:

tel.: +420 739 611 611, +420 704 600 700

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

PARENTING AND EMIGRATION: help your child adapt in a foreign country

Moving to another country is difficult for both parents and their children. The stress of adapting to life in a new country can affect the relationship between the parent and the child. Does communication between you and your child deteriorate? Is your child withdrawing into himself/herself? Does he or she spend much time online or lose motivation to study?

We invite all parents to a seminar where you will learn:

 • How to support your child in adapting to a new environment;
 • how not to lose emotional contact;
 • how to find common ground;
 • how to set healthy boundaries at home.

The seminar will be led by psychologist Mgr. Igor Mikriukov, who actively works with migrants – children, adults, and families.

 

Date: Monday, 4 December 2023, 17:00-18:30

Place: 10/32 Pernerova Street, Prague 8, 1st floor

Price: free of charge

Languages: Czech (or Ukrainian, Russian, English)

Registration: https://forms.office.com/e/Dgvx9f8Dha

 

Information and contact:

tel.: +420 739 611 611, +420 704 600 700

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

mpsv MHMP   

 

IMG 3963Igor

Konzultuje v jazycích: čeština, ukrajinština, angličtina, ruština

Cílová skupina: dospělí, mládež od 12 let, mladší děti v rámci rodinných terapií za účasti rodiče

 

Igor pochází z ukrajinského Dnipra. V Praze, kde vystudoval psychologii, žije už 10 let.

Kromě práce psychologa a kouče také zastává pozici vedoucího týmu na Národní lince pro odvykání, kde pomáhá klientům překonat závislosti různého druhu.

Momentálně se vzdělává v Gestalt psychoterapii a systemickém koučování. Absolvoval také kurzy z Motivačních rozhovorů a Krizové intervence.

Od roku 2022 pracuje s Ukrajinci v rámci různých dobročinných organizací. Ve volném čase hraje na basovou kytaru v kapele a rád chodí do kina.