Dobrovolnický program

„Vytváříme prostor pro setkávání a vzájemné poznávání Čechů a cizinců."