Dobrovolnický program

Vytváříme prostor pro setkávání a vzájemné poznávání Čechů a cizinců.