Další vzdělávání

Předáváme zkušenosti s výukou češtiny. Školíme úředníky veřejné správy a sociální pracovníky.