INTEGRACE CIZINCŮ: AKREDITOVANÉ PROFESNÍ ŠKOLENÍ

Zveme vás na dubnové školení Integrace cizinců – základní minimum pro sociální pracovníky a úředníky veřejné správy.

Jste sociální pracovník nebo úředník veřejné správy? Pracujete s cizinci a chtěli byste se v problematice integrace lépe zorientovat a naučit se, jak efektivně komunikovat s lidmi s odlišným mateřským jazykem? 

Nabízíme akreditovaná školení: 

1. INTEGRACE CIZINCŮ – ZÁKLADNÍ MINIMUM PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY

2. INTEGRACE CIZINCŮ – ZÁKLADNÍ MINIMUM PRO ÚŘEDNÍKY VEŘEJNÉ SPRÁVY

Vzdělávací program pro sociální pracovníky je akreditován MPSV (číslo akreditace: A2020/1076-SP/VP). 
Vzdělávací program pro úředníky státní správy je akreditován MV (číslo akreditace: AK/PV-733/2016). 

Vzdělávací program obsahuje:

  • vyjasnění pojmů v oblasti migrace, informace o migračních trendech a jejich nedávná historie, spolu se zaměřením na dobrou praxi;
  • problematika integrace v oblasti práce, sloučení rodin, zdravotního pojištění, školství a sociálního zabezpečení;
  • dopady integračních opatření;
  • představení funkčních domácích i zahraničních integračních postupů a možnosti implementace podle charakteru jednotlivých obcí a regionů;
  • zásady efektivní komunikace s cizinci.

Školení je rozděleno do 3 tematických bloků: 

1. blok: Zásady efektivní komunikace s cizinci (Bc. Kateřina Hartlová)

2. blok: Integrace cizinců na celostátní a místní úrovni, cizinci v ČR, práva a povinnosti cizinců podle druhu pobytu, role sociálních služeb (Mgr. Eva Kremlíková)

3. blok: Migrační trendy a cizinci v ČR (Mgr. Lenka Pavelková, MSc.) 

Dubnové školení naživo

Rozsah školení: 6 vyučovacích hodin

Termín: čtvrtek 13. 4. 2023 

Počet účastníků: 10–12

Čas: 9:30–15:00 

Místo:  Centrum pro integraci cizinců, Praha 8 – Karlín 

Cena: 2000 Kč/osoba 

Registrace:https://forms.office.com/e/LK9u2exEpu

 

Po skončení školení získáte osvědčení o absolvování vzdělávacího programu. 

KDO JSME? 
Jsme nezisková organizace, která se integrační a cizineckou problematikou zabývá již 20 let. Naše odborné sociální poradenství, sociálně aktivizační služba a sociální rehabilitace jsou registrovanými sociálními službami v Praze a v dalších krajích. Školením vás provedou naši zaměstnanci či externí spolupracovníci, kteří mají mnohaleté zkušenosti a každodenní praxi v práci s cizinci.
Dlouhodobě se zabýváme také výukou češtiny pro cizince, tvorbou výukových materiálů a metodik, také se věnujeme dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků a lektorů. Naše zkušenosti prověření praxí s radostí předáváme dále.

KOMU JE ŠKOLENÍ URČENO A CO OBSAHUJE? 
Program je určen sociálním pracovníkům a úředníkům veřejné a státní správy a klade si za cíl přiblížit práci s cílovou skupinou cizinci/migranti, jejich postavení v ČR a práva a povinnosti plynoucí z jednotlivých typů pobytových oprávnění. Program se soustředí na problematiku integrace v oblasti práce, sloučení rodin, zdravotního pojištění, školství a sociálního zabezpečení, a na dopady integračních opatření. Jeho nedílnou součástí je edukace v efektivnější a snazší komunikaci s lidmi s odlišným mateřským jazykem a slabou či absentující znalostí češtiny pomocí unikátní metody bez použití cizího jazyka a nutnosti překladů. Třetí složkou je vyjasnění pojmů v oblasti migrace, informace o migračních trendech a jejich nedávné historie, spolu se zaměřením na dobrou praxi. Jsou představeny funkční domácí i zahraniční integrační postupy a možnosti implementace podle charakteru jednotlivých obcí a regionů.

TEMATICKÉ OBLASTI: 
Měkké dovednosti; legislativa; teorie metod sociální práce, standardy kvality; přímá práce s klientem –metody v praxi; komunikační dovednosti; týmová, mezioborová a multikulturní spolupráce; zákon o sociálních službách; právní normy – obecně; Zákon č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců; Zákon č. 325/1999 Sb. o azylu; Lex Ukrajina; koordinační pravidla sociálního zabezpečení v rámci EU; specifika sociální práce s cílovou skupinou cizinci/migranti; souvislosti jednotlivých typů pobytových oprávnění s právy a povinnostmi; specifika práce s konkrétní cílovou skupinou.

 

Kontakt:

Bc. Kateřina Hartlová

+420 737  993 223

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.