Čeština pro zdravotníky

Intenzivní specializovaný kurz je určen pro zdravotníky — pracující nebo pobývající na území hl. m. Prahy.