ZAPOJ SE! - PROGRAMY PRO ZAPOJENÍ MIGRANTŮ A ČESKÉ MAJORITY

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. 

eea fondy

Doba realizace: 1. 8. 2014  – 30. 4. 2016

Kontaktní osoba: Vladislav Günter

Projekt je zaměřen na podporu rovných příležitostí migrantů při výkonu zaměstnání a zapojování do běžného vzdělávacího systému dětí migrantů. Prostřednictvím zapojování příslušníků majority a osvětového působení i skrze vzdělávání pracovníků v přímé péči projekt dodá nové nástroje ochrany migrantů před diskriminací a podpory rovných práv v obou vytyčených oblastech. V rámci projektu vznikají nové metodiky sociální práce CIC s migranty a již úspěšně probíhá nový formát výuky: rodinné kursy češtiny pro cizince. Vedle toho projekt nabízí i řadu veřejných akcí (besed) na uvedená témata i mediální školení zaměstnanců CIC. Hlavním výstupem pak bude publikace shrnující v průběhu projektu nasbírané kazuistiky a příklady dobrých praxí. Odbornými garanty projektu jsou META - společnost pro příležitosti mladých migrantů a JUDr. Radka Medková.

U příležitosti jejího vydání jsme před koncem projektu také uspořádali veřejnou besedu v Evropském domě v Praze.