Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Jste pedagogický pracovník, který se denně setkává s žáky či studenty s odlišným mateřským jazykem? Nabízíme kurz Čeština – metody práce s heterogenní skupinou.

Kurz je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, č.j.: MSMT- 28053/2019-5-757 v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Cílem kurzu je nabídnout učitelům základních škol seminář na zkvalitnění a rozvoj metodiky výuky češtiny jako druhého jazyka se zaměřením na práci s heterogenní skupinou. Heterogenní skupinou žáků rozumíme dle místa původu, náboženství, mateřského jazyka, úrovně vzdělání, míry gramotnosti i věku. 

Workshopy propojují jak teorii, tak praxi – znalosti teoretických konceptů a metodiky lze v rámci workshopů vyzkoušet.  V rámci semináře pracujeme s konkrétními příklady, snažíme se vyjít vstříc potřebám konkrétních účastníků. 

Absolventi kurzu si zlepší schopnosti plánování lekcí a tvorbu učebních materiálů pro heterogenní skupiny. Seznámí se s možnými výukovými aktivitami pro rozvoj komunikačních kompetencí žáků a tyto si vyzkouší.

 

TERMÍN
OBSAH KURZU
KONTAKT

 

TERMÍN

Kurz je realizován na základě poptávky ze strany ZŠ.

 

OBSAH KURZU

Kurz probíhá v prezenční formě.

Rozsah kurzu je 16 vyučovacích hodin.

Podrobný přehled témat výuky:

  • úvod do specifik práce s heterogenní skupinou;
  • plánování lekce pro heterogenní skupiny;
  • skupinová a individuální práce, práce se začátečníky;
  • výuka v tematických celcích;
  • rozvoj jazykových a komunikačních kompetencí studentů – výukové aktivity;
  • využití a tvorba učebních materiálů;
  • výuka bez zprostředkovacího jazyka.

 

Kontakt:

Mgr. Kateřina Hartlová, specialistka a metodička dalšího vzdělávání

Praha - Další vzdělávání