Rekvalifikační kurz lektorských dovedností

Chcete se stát certifikovaným lektorem češtiny pro cizince? Přihlaste se na náš Kurz lektorských dovedností.

Kurz je akreditován jako rekvalifikační Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, č. j. MSMT-24953/2021-5 (rekvalifikace Lektor/ka dalšího vzdělávání).

Cílem tohoto rekvalifikačního kurzu je připravit lektora na výuku češtiny pro cizince v nejrůznějších typech kurzů. Kurz byl vyvinut v roce 2008 pro účely výuky češtiny pro cizince a zejména pro účely nízkoprahových kurzů ve spolupráci s Člověkem v tísni, Asociací učitelů češtiny jako cizího jazyka a odborníky na tuto problematiku.

Po jeho absolvování obdrží účastníci Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu a Certifikát o zaměření kurzu na výuku češtiny pro cizince vydaný Centrem pro integraci cizinců, o. p. s.

Kurz je pouzečástečnoupřípravou k rekvalifikační zkoušce pro povolání Lektor/ka dalšího vzdělávání, která nicméněnení součástí kurzu

Rekvalifikační zkouška pro zájemce bude organizována na základě poptávky. V případě zájmu proběhne v druhé polovině června 2023. Zkouška probíhá v souladu s kvalifikačním a hodnotícím standardem profesní kvalifikace v národní soustavě kvalifikací. Po složení rekvalifikační zkoušky absolvent obdrží Osvědčení o získání profesní kvalifikace

 

TERMÍN Kurz pro pedagogické pracovníky
MÍSTO KONÁNÍ
OBSAH KURZU
UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA
KRITÉRIA VÝBĚRU ÚČASTNÍKŮ
PŘIHLÁŠENÍ DO KURZU
CENA KURZU
KONTAKT

 

TERMÍN

BŘEZEN: setkání “naživo” 

21. 3. 2023 (úterý): 9.00 – 18.00

22. 3. 2023 (středa): 9.0018.00

23. 3. 2023 (čtvrtek): 9.0017.15

29. 3 2023 (středa): 9.3016.00

30. 3. 2023 (čtvrtek): 9.0016.00

31. 3. 2023 (pátek): 9.0013.00

 

DUBEN:  

12. 4. 2023 (středa): 17.0019.15 (ONLINE) 

V průběhu dubna budou probíhat semináře ze specializačního modulu.

V průběhu dubna budou probíhat náslechy studentů.

 

KVĚTEN:

V průběhu května budou probíhat praxe studentů.

 

ČERVEN: setkání “naživo” – zakončení kurzu

16. 6. 2023 (pátek): 9.00 – 17.00

Změna programu vyhrazena.

 

MÍSTO KONÁNÍ

Centrum pro integraci cizinců, o. p. s., Pernerova 10/32, 186 00 Praha 8 a online.

 

OBSAH KURZU

 • čeština jako cizí jazyk
 • metodika výuky češtiny jako druhého jazyka (bez dalšího zprostředkovacího jazyka)
 • výuka v heterogenních skupinách (různorodost jazyková, věková, sociální, kulturní...)
 • plán vlastní lekce, včetně přípravy pracovního listu a dalších aktivit do lekce
 • zpětná vazba, mentoring
 • náslech na lekci češtiny pro cizince (90 minut), vlastní praxe (90 minut) v rámci kurzů v CIC Praha v Karlíně
 • integrační a cizinecká problematika
 • psychohygiena pro učitele

Kurz je realizován kombinovanou formou studia – celková časová dotace kurzu činí 100 hodin, z čehož 62 hodin absolvují účastníci prezenčně a 38 hodin distančně (povinný modul). Prezenční část zahrnuje teoretické a praktické semináře ("naživo" a online), náslech a praxi v kurzu CIC Praha. 

Termíny praxí jsou domlouvány individuálně, nicméně je nutné se přizpůsobit existujícímu rozvrhu.

Kromě povinného modulu si studenti volí specializační semináře z volitelného modulu (VÝUKA DĚTÍ S OMJ nebo VÝUKA DOSPĚLÝCH) s celkovou časovou dotací 6 hodin.

 

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

 • lektor v nízkoprahových kurzech češtiny pro cizince v Praze, ve Středočeském a Libereckém kraji, které pořádá CIC;
 • lektor v jakémkoliv typu kurzu češtiny pro cizince;
 • lektor češtiny pro děti s odlišným mateřským jazykem (např. v rámci kurzu organizovaného základní nebo mateřskou školou, doučování…);
 • učitel může nabyté informace a zkušenosti uplatnit při zapojování žáků s OMJ ve vzdělávání v češtině (tzv. inkluzivní vzdělávání);
 • lektor (soukromých) individuálních lekcí češtiny pro cizince.

 

KRITÉRIA VÝBĚRU ÚČASTNÍKŮDV workshopy

 • motivace a zájem o problematiku cizinců v ČR a výuku češtiny jako cizího jazyka;
 • znalost alespoň jednoho cizího jazyka;
 • vzdělání minimálně SŠ;
 • dobrá výslovnost;
 • vynikající znalost češtiny;
 • dobrá znalost práce na PC (minimálně Word – na kurzu účastníci vytvářejí vlastní výukové materiály);
 • předchozí pedagogická praxe NENÍ nutná.

 

PŘIHLÁŠENÍ DO KURZU

Pro přihlášení do kurzu je třeba zaslat svůj motivační dopis a životopis. V motivačním dopise prosím mimo jiné uveďte:

 • Zda máte zkušenosti s výukou jazyků (pro přihlášení do kurzu není zkušenost s výukou podmínkou).
 • Setkáváte se ve Vašem pracovním nebo soukromém životě s cizinci? V jakých situacích? 
 • Jaká je Vaše motivace pro absolvování tohoto kurzu?

Na základě zaslaných životopisů a motivačních dopisů bude probíhat výběrové řízení.

Přihlášky zasílejte do  5. 3. 2023.

 

CENA KURZU

12 500 Kč za celý kurz (Lze hradit po splátkách.)

 
Cena rekvalifikační zkoušky (pro zájemce):

8 000 Kč

 

Kontakt:

Mgr. Anna Pacovská, specialistka dalšího vzdělávání

tel.: +420 737 993 223

e-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.