Představujeme výroční zprávu za rok 2021

Co se nám letos podařilo? Vše se dočtete v naší výroční zprávě!

Náš rok 2021 stručně v několika číslech:

  • naše sociální pracovnice se věnovaly celkem 2632 klientům,
  • v sociálně aktivizační službě Hermiona jsme podpořili celkem 65 rodin,
  • z celkového počtu 57 klientů sociálně rehabilitačního programu Perspektiva našlo 16 lidí práci,
  • kurzy češtiny pro cizince prošlo 860 studentů,
  • naši skvělí dobrovolníci zorganizovali celkem 172 akcí a klubových setkání,
  • proškolili jsme 171 lektorů, pedagogů, sociálních pracovníků a úředníků.

Pobočka CIC v Mladé Boleslavi oslavila krásných 10 let své existence, kolínská pobočka úspěšně dokončila několikaletý evropský projekt a v Liberci jsme se přestěhovali do nových prostor na adresu Moskevská 638/8.

Také jsme spustili nový web, otevřeli poradenské místo v Litoměřicích a v Praze jsme se sestěhovali na jedinou adresu - Pernerova 10/32.

Náš tým se v Praze, Středočeském i Libereckém kraji stále rozrůstá o další motivované profesionály a nadšené dobrovolníky.

Děkujeme všem podporovatelům za přízeň, bez vás by to nešlo!

Kompletní výroční zprávu CIC si můžete přečíst zde:

2021

2021