Retrostipendia SOS Ukrajina (Člověk v tísni)

Člověk v tísni

 

Kontaktní osoba: Michala Musilová

Cílem programu je podpora mladých lidí prchajících před válkou na Ukrajině, aby vzhledem k nepříznivým okolnostem předčasně neukončili vzdělávání a pokračovali ve studiu na střední škole.

V rámci spolupráce s organizací Člověk v tísni, o. p. s. jsme se zapojili do programu retrostipendia SOS Ukrajinaretrostipendia sos ukr

Cílem tohoto programu je podpořit mladé lidi, kteří uprchli před válkou na Ukrajině, aby předčasně neukončili vzdělávání a pokračovali dále ve studiu. Buď distančně na ukrajinské, nebo prezenčně na české střední škole. Podpora se týká též studentů  na vyšších odborných školách.

Z našich klientů, kteří jsou projektem podpořeni, byli někteří přijati na gymnázium, jiní na obchodní akademii nebo například na střední odborné učiliště – obor cukrář.

Začátky po příchodu do České republiky byly pro mnohé z našich mladých klientů obtížné zejména kvůli neznalosti českého jazyka. Kurzy češtiny, které postupně začali navštěvovat, přinesly výsledky. Většina je v náročné situaci, protože žijí v Česku pouze s jedním rodičem, nebo úplně sami – bez rodinného zázemí. Zapojení do programu retrostipendia jim poskytne potřebnou podporu, která jim dodá více příležitostí k seberozvoji.

Detailnější popis projektu a příběhy některých z podpořených mladých lidí si přečtěte v článku na webu organizace Člověk v tísni.

Děkujeme organizaci Člověk v tísni za spolupráci!

 

 

Mladým lidem, dětem a rodinám pomáhá naše sociálně aktivizační služba Hermiona.

Hermiona pro rodiny s dětmi


Služba Hermiona je tu na pomoc všem dětem a rodinám.