Sociální poradenství a sociální rehabilitace 2024

Projekt je realizován s finanční podporou MČ Praha 3.

P3

Doba realizace:  1. 1. 2024 – 31. 12. 2024

Kontaktní osoba: Lucie Ditrychová

Projekt se podílí na zajištění dostupné a různorodé podpory cizinců při jejich integraci do české společnosti prostřednictvím sociálních služeb: odborného sociálního poradenství a sociální rehabilitace.
Podpora bude spočívat v informování cizinců o jejich právech a povinnostech v ČR a v asistenci při jednání s institucemi. Cílové skupině budou poskytovány individuální konzultace a pomoc.