Pro stabilní rodiny s migrační minulostí na Mladoboleslavsku

Projekt je realizován v rámci výzvy Region bez bariér 2024 – sociální začleňování a udržování sociálních vazeb za podpory Nadačního fondu Škoda.

NF Škoda

 

Doba realizace: 1.1.2024 – 31.12.2024

Kontaktní osoba: Michala Musilová

Projekt nabízí komplexní systém podpory rodinám s dětmi s migrační minulostí, které do České republiky imigrovaly, a pomáhá získávat a rozvíjet takové dovednosti, kompetence a návyky, které rodinám umožní překonat dlouhodobě nepříznivou sociální situaci a začlenit se do života většinové společnosti, včetně integrace dětí do vzdělávacího systému. Rozšíření a rozvoj sociálně aktivizační služby pro specifickou skupinu migrantů poskytne podporu dlouhodobě se zvyšujícímu počtu těchto rodin na Mladoboleslavsku a v projektu bude vhodně doplněno skupinovými aktivitami (diskuzní setkání s odborníky, rodinné kurzy).