PRO NOVĚ PŘÍCHOZÍ RODINY 2024

Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy.

MHMP

Doba realizace:  1. 1. 2024 – 31. 12. 2024

Kontaktní osoba: Daniela Boháčová

Hlavním cílem projektu je podpořit zdravé fungování rodin s migrační minulostí tak, aby rodiče lépe zvládali svoji rodičovskou roli v novém prostředí, dokázali sladit rodinný a pracovní život a dokázali lépe podporovat své děti v náročné situaci po migraci. Projekt doplňuje nabídku registrovaných sociálních služeb CIC o preventivní aktivity na podporu funkční rodiny. Obsahem projektu budou již tradičně Klubíčko a Rodinné kurzy. Nově projekt nabídne upravený formát diskuzních setkání rodičů. s odborníky.