Snáze v Česku 2024

Projekt je spolufinancován z programu: Podpora integrace národnostních menšin a cizinců Libereckého kraje.

logolk 0

Doba realizace:  1. 1. 2024 – 31. 12. 2024

Kontaktní osoba: Michala Musilová

Aktivity projektu spočívají v realizaci:

  • Podpora ve výuce češtiny u dětí s odlišným mateřským jazykem (letní intenzivní kurzy, rodinné kurzy, semestrální kurz)
  • Nábor dobrovolníků pro nově příchozí děti a dospělé z řad středoškoláků a vysokoškoláků, získání a vedení dobrovolníků pro mentoring a doučování
  • Volnočasové akce pro rodiny
  • Informační semináře pro rodiče
  • Tisk a distribuce výukových materiálů pro pedagogy dětí s OMJ .

Aktivity jsou realizovány na území Libereckého kraje.