INTEGRACE CIZINCŮ V ČR – ZÁKLADNÍ MINIMUM PRO ÚŘEDNÍKY VEŘEJNÉ SPRÁVY

Máte zájem o školení v rámci průběžného vzdělávání řadových úředníků? Nabízíme vzdělávací program Integrace cizinců v ČR – základní minimum pro úředníky veřejné správy.

Vzdělávací program je akreditován Ministerstvem vnitra ČR (číslo akreditace: AK/PV-733/2016) v rozsahu 6 vyučovacích hodin. 

Školení je akreditováno jako průběžné vzdělávání řadových úředníků, tzn. účastníci musí být úředníkem podle §2 odst.4 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních správních celků. Toto školení není akreditováno pro vedoucí úředníky. Další účastníci, kteří jsou jinak zařazeni, mohou se samozřejmě také účastnit, a dostanou školení v rozsahu i kvalitě akreditovaného kurzu, ale jejich osvědčení nebude obsahovat číslo akreditace.

 

OBSAH PROGRAMU

  • vyjasnění pojmů v oblasti migrace, informace o migračních trendech a jejich nedávné historie, spolu se zaměřením na dobrou praxi;
  • problematika integrace v oblasti práce, sloučení rodin, zdravotního pojištění, školství a sociálního zabezpečení;
  • dopady integračních opatření;
  • představení funkčních domácích i zahraničních integračních postupů a možnosti implementace podle charakteru jednotlivých obcí a regionů;
  • zásady efektivní komunikace s cizinci.

 

MÍSTO KONÁNÍ

Místo konání je upřesněno na základě poptávky ze strany veřejné správy.

Vzdělávací program je také možné realizovat v online formě.

 

Momentálně nabízíme:

INTEGRACE CIZINCŮ: AKREDITOVANÉ PROFESNÍ ŠKOLENÍ

 

Kontakt:

Mgr. Kateřina Hartlová, specialistka a metodička dalšího vzdělávání

Praha – další vzdělávání