INTEGRACE CIZINCŮ V ČR – ZÁKLADNÍ MINIMUM PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY

Máte zájem o další profesní vzdělávání? Nabízíme vzdělávací program Integrace cizinců – základní minimum pro sociální pracovníky.

Vzdělávací program je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí (číslo akreditace: A2020/1076-SP/VP) v rozsahu 6 vyučovacích hodin.

Program je určen sociálním pracovníkům veřejné a státní správy a sociálních služeb. Klade si za cíl přiblížit sociálním pracovníkům práci s cílovou skupinou cizinci/migranti, jejich postavení v ČR a práva a povinnosti plynoucí z jednotlivých typů pobytových oprávnění.

 

OBSAH PROGRAMU

  • vyjasnění pojmů v oblasti migrace, informace o migračních trendech a jejich nedávné historie, spolu se zaměřením na dobrou praxi;
  • problematika integrace v oblasti práce, sloučení rodin, zdravotního pojištění, školství a sociálního zabezpečení;
  • dopady integračních opatření;
  • představení funkčních domácích i zahraničních integračních postupů a možnosti implementace podle charakteru jednotlivých obcí a regionů;
  • zásady efektivní komunikace s cizinci.

 

MÍSTO KONÁNÍ

Místo konání je upřesněno na základě poptávky ze strany sociálních pracovníků veřejné a státní správy a sociálních služeb.

Vzdělávací program je také možné realizovat v online formě.

 

Momentálně nabízíme:

INTEGRACE CIZINCŮ: AKREDITOVANÉ PROFESNÍ ŠKOLENÍ

 

Kontakt:

Mgr. Kateřina Hartlová, specialistka a metodička dalšího vzdělávání

Praha – další vzdělávání