Otevřené kluby a akce

 

CO JSOU OTEVŘENÉ KLUBY?

 • Pravidelné OTEVŘENÉ KLUBY  nabízí prostor pro komunikaci v češtině na různá témata. Pomáhají s procvičováním gramatiky a porozuměním i mluveným projevem účastníků.
 • Na otevřené kluby není potřeba registrace, je to otevřený prostor pro všechny.
 • Kluby vytváří bezpečné prostředí pro každého, kdo chce mluvit s ostatními, poslouchat nebo i přinášet vlastní témata, která ho zajímají.

 

CO JSOU AKCE? 

 • AKCE  jsou jednorázové události různého typuvýlety,sportovní akce, společná návštěva muzea či galerií, zhlédnutí divadelního či hudebního představení, workshopy, cestovatelské přednášky atd.
 • Na akce je nutná registrace.
 • Na akcích se cizinci seznámí s aktivitami, kterým se lidé (nejen) v České republice obvykle věnují ve volném čase.

Smyslem otevřených klubů a akcí je sbližovat cizince i Čechy, trávit společně čas a navázat kontakty.

 

PRO KOHO? 

 • Kluby jsou otevřené pro kohokoliv, pro cizince i místní obyvatele (Čechy). 
 • Každý klub má své zaměření a je vhodný pro účastníky s určitou úrovní češtiny či angličtiny.
 • Pro všechny bez rozdílu původu, věku, pohlaví, náboženství.

 

S ČÍM POMÁHAJÍ?

 • Poznávání nových lidí (cizinců i Čechů), navazování nových přátelství.
 • Zvýšení sebevědomí v komunikaci v češtině/angličtině, rozšíření slovní zásoby.
 • Získání znalostí o českých zvyklostech a tradicích, diskutování o kulturních rozdílnostech a sdílení názorů s ostatními.

 

KDY A KDE?

 • Každý klub má svůj pravidelný rozvrh.
 • Kluby se konají prezenčně nebo online a jsou pravidelné.
 • Kluby a akce pořádáme na našich pobočkách podle aktuálního programu.

 

 

AKTUÁLNÍ KLUBY

 • Babylon – konverzace o každodenním životě: kultura, zvyky a život v ČR a jinde na světě. Procvičování gramatiky a slovní zásoby.
 • Povídání v knihovně –  témata zaměřená na kulturu: knihy, filmy, umění... ale povídáme si česky o životě, kulturách a tradicích z celého světa, zájmech a všem, co nás baví.
 • Diskuzní klub– konverzace o aktuálních tématech v ČR i ve světě: politika, společnost, média, veřejné záležitosti.
 • Mladý klub – konverzace, hry, sportovní a kulturní aktivity pro cizince 15–25 let
 • Otevřený klub online – konverzace o práci a o životě v ČR, procvičování češtiny.
 • Klub pro rodiče – otevřený klub pro rodiče-cizince s dětmi.