Čeština do školy

Čeština do školy - situační videa z prostředí české školy.

E-LEARNING

Cestina do skolyČeština do školy: Situační videa z prostředÍ české základní školy.

CIC, o. p. s. 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cestina do skoly CICČeština do školy je audiovizuální kurz češtiny pro žáky s odlišným mateřským jazykem. Publikace obsahuje úkoly, cvičení a aktivity k 13 tematickým okruhům spojeným se školou. Součastí jsou situační videa (viz odkaz výše), na nichž je výuka založena. Ke každému tématu je vypracován podrobný plán lekce. 

Materiál vznikl za podpory dotačního programu MŠMT Podpora integrace cizinců na území ČR v roce 2013. 

Autorky: Zuzana Brumlichová (ed.), Lenka Kejhová, Petra Vávrová, Barbora Nosálová, Kristýna Titěrová

CIC, o. p. s. 2013