Diagnostika úrovně znalosti českého jazyka

Materiály obsahují:

  • Přiručka usnadňující diagnostiku úrovně znalosti českého jazyka

Všechny materiály si můžete stáhnout zdarma zde.

Diagnostika urovne cestiny CIC1Tato příručka vznikla, aby pomohla pracovníkům Centra pro integraci cizinců, o. p. s. (dále CIC) získat základní představu o úrovni znalosti češtiny klientů CIC.  Garantem jazykové části uvedeného projektu se stala Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka.

Materiál vznikl díky finanční podpoře projektu Individuální podpora zaměstnávání cizinců v Praze spolufinancovaným Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hlavního města Prahy.

Autorky: Jitka Cvejnová, Iva Papírníková, Dominika Benešová Gruntová

CIC, o. p. s. 2007