Spolupracovníci

Lektoři

Barbora Bělinová

Terezie Boková

Jitka Fialová

Vladěna Floriánová

Billy Graham – lektor dalšího vzdělávání

Vladislav Günter – lektor dalšího vzdělávání

Jarmila Horová

David Houška

Zuzana Janoušková – lektorka dalšího vzdělávání

Radek Jeřábek

Magdalena Jíchová

Alena Klabanová

Anna Kleknerová

Andrea Kostelecká

Jitka Kožinová

Libor Kožušník

Světlana Králová

Kateřina Kunová – lektorka dalšího vzdělávání

Iva Leblochová

Jana Ležalová

Magdalena Linková

Barbora Matějková

Radka Matesová

Barbora Nosálová – lektorka dalšího vzdělávání, garantka DVPP

Veronika Nováková Řehořová

Anna Pacovská

Michaela Paldusová – lektorka dalšího vzdělávání

Anežka Polášková

Hana Pospíchalová

Světluše Rousová

Kamila Sedláčková

Anna Stejskalová

Barbara Storchová – lektorka dalšího vzdělávání

Zuzana Štrachová

Markéta Tomášová

Pavlína Vališová – lektorka dalšího vzdělávání

Dana Vepřková

Anna Marie Vinařická

 

Překlady

Viktoria Skoromets
Ajna Challyjeva
Bohdan Rajčinec
Eva Obrátilová

 

Grafika

Ondřej Polony
Lucie Musilová
 

Weby a databáze

Zbyněk Říha

Jakub Adamec

CRM pro neziskovky

IT spolupráce a podpora

Trilogic, s. r. o.

 

Účetnictví

Centrum účetnictví, s. r. o. 

Centrum mezd, s. r. o.