Čeština do práce

Čeština do práce – situační videa ze zaměstnání.

E-LEARNING
Cestina do praceČeština do práce: e-learning pro studium češtiny jako cizího jazyka.

CIC, o. p. s. 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Cestina do prace CIC1Jedná se o audiovizuální kurz češtiny pro cizince, který byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Metodický manuál vznikl v roce 2013 a spolu s kurzem je výsledkem dvouletého projektu Centra pro integraci cizinců.

Základem kurzu jsou krátká výuková videa z pracovního prostředí. Cílem CIC je ulehčit cizincům zapojení do společnosti, proto se autoři zaměřili na jazyk v pracovním kontextu.

Obsahem manuálu je obecný popis metodiky práce s videem, dále pak konkrétní metodické postupy pro práci s výukovými videi projektu Čeština do práce. Stěžejní část tvoří pracovní listy a plány lekcí k jednotlivým tématům včetně výukových videí.

Projekt  byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Autoři: Luděk Brouček (ed.), Kristina Arsenjuková, Petra Honzáková, Markéta Slezáková

CIC, o. p. s. 2013