Rodinný kurz – videosemináře

Videosemináře a materiály pro učitele.

rodinný kurz – videosemináře a materiály pro učitele

RK videa

Videosemináře jsou určeny pro pedagogické pracovníky (učitele, lektroy, asistenty, vychovatele), kteří se při nejrůznějším typu vzdělávání setkávají s dětmi s odlišným mateřským jazykem a hledají cestu k jejich začlenění do českojazyčného kolektivu. Výhodou internetových videoseminářů je jejich snadná dostupnost odkudkoliv. V 10 videích najdete odborná doporučení, praktické tipy, ukázky z lekcí a návody na osvědčené aktivity při výuce češtiny jako cizího jazyka. 

Videosemináře vznikly za podpory dotačního programu MŠMTM Podpora aktivit integrace cizinců na území ČR v roce 2017.

CIC, o. p. s. 2017

 

 

 

 

 

 

Pracovní listy pro děti (8–14 let) – RODINNÝ KURZ

Rodinny kurz deti CIC1

Nabízíme ke stažení a vytisknutí pracovní listy k tématům, která se týkají především komunikace ve školním prostředí z perspektivy žáka české základní školy.

Součástí souboru zip jsou i kartičky s obrázky a další aktivity do hodin. Metodická doporučení a názorná vysvětlení aktivit najdete ve videích pro učitele, které jsme k rodinnému kurzu v CIC vytvořili. 

Materiály vznikly za podpory dotačního programu MŠMT Podpora aktivit integrace cizinců na území ČR v roce 2017 a byly aktualizovány v roce 2021.

 

Autorka: Petra Lacinová, rozšíření: Terezie Albrechtová

CIC, o. p. s. 2021

 

 

 

 

 

 

 
Pracovní listy pro rodiče - RODINNÝ KURZ
Rodinny kurz rodice CIC1

Nabízíme ke stažení a vytisknutí pracovní listy k tématům, která se týkají především komunikace se školou z perspektivy rodiče žáka české základní školy.

Rodiče se podle pracovních listů učí základní komunikaci s učitelem svého dítěte, učí se porozumět systému českých předmětů, smyslu žákovské knížky, omlouvat dítě z povinné školní docházky atp.

Materiály vznikly za podpory dotačního programu MŠMT Podpora aktivit integrace cizinců na území ČR v roce 2017 a byly aktualizovány a rozšířeny v roce 2021.

 

Autorky: Jitka Kauerová, Pavlína Vališová

Autorky rozšířených materiálů: Zuzana Janoušková, Světlana Kárová, Terezie Albrechtová

CIC, o. p. s. 2021

 

 

 

 

 

ONLINE AKTiVITY K RODINNÉMU KURZU

Zde si můžete stáhnout rozšiřující online aktivity pro děti i rodiče k rodinnému kurzu.

Autorka rozšířených materiálů: Světlana Kárová

 

 

Slovníčky

Slovnicek rodinny kurz CIC2K tzv. Rodinnému kurzu jsme sestavili překladové slovníčky základní slovní zásoby do 6 světových jazyků: angličtina, ruština, ukrajinština, vietnamština, arabština, mongolština.

Materiály vznikly za podpory dotačního programu MŠMT Podpora aktivit integrace cizinců na území ČR  v roce 2017.

Koordinace a editace slovníčků: Daniela Boháčová

CIC, o. p. s. 2017