ČESKY RAZ DVA 2

Soubor materiálů Česky raz dva (2. díl) obsahuje:

  • Česky raz dva 2: výukové materiály pro děti
  • Česky raz dva 2: rozšiřující aktivity k výuce
  • Česky raz dva 2: poslechy (audionahrávky k dialogům a textům z učebnice)

Všechny materiály si můžete stáhnout zdarma zde.

 
ČRD2 ucebnice titulkaČesky raz dva 2: výukové materiály pro děti  obsahuje 14 lekcí (kapitol), poslechy, gramatické shrnutí, vlastivědnou a přírodopisnou přílohu, klíč. 

Česky raz dva 2 bezprostředně navazuje na svůj první díl po jazykové i tematické stránce. Prohlubuje jazykové a sociokulturní kompetence žáků a posunuje znalost češtiny k úrovni A2. Materiály zahrnují také zeměpisné, přírodopisné, vlastivědné a dějepisné informace pro první stupeň. Nově jsou součástí druhého dílu i poslechy.

Struktura učebnice zůstává stejná: Každé téma obsahuje učební list a pracovní list. Učební listy jsou vytvořeny tak, aby se s nimi mohli učit i nejmenší z cílové skupiny. Využívají jednoduchý jazyk i metajazyk a slovní zásoba i gramatická pravidla jsou zahrnuta v ilustrovaných komunikačních situacích, nejsou vysvětlována explicitně. Jako rozšíření lekcí o vysvětlení gramatických pravidel a utužení slovní zásoby byl pro starší děti vytvořen pracovní list.

Česky raz dva 2: výukové materiály pro děti  – ke stažení zdarma zde

Autorka: Andrea Halaštová

ISBN: 978-80-908603-3-9

CIC, o. p. s. 2023


 

ČRD2 materialy titulka

Česky raz dva 2: rozšiřující aktivity k výuce obsahuje 3 aktivity ke každé lekci, tipy, jak s aktivitami pracovat, texty k poslechům a klíč.

Dohromady 44 aktivit může učitel využít k edukačním hrám, jejichž grafické zpracování koresponduje s učebnicí. Tyto doplňkové materiály lze volně kopírovat pro potřeby výuky. Vedle jazykově-vzdělávací funkce mají často aktivity také socializační charakter, děti se při nich seznamují a utužují vztahy. Velkou část z těchto materiálů můžete ovšem využít vícero způsoby, jedná se o adaptace běžně známých her, jako je například domino, kvarteto apod. Pro snadnou orientaci jsou aktivity očíslované.

Česky raz dva 2: rozšiřující aktivity k výuce – ke stažení zdarma zde

Autorka: Andrea Halaštová

ISBN: 978-80-908603-4-6

CIC, o. p. s. 2023

 

 

 

poslechový materiál

Česky raz dva 2: poslechy.

Zde najdete audionahrávky k dialogům a textům z učebnice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na procházku lesem

 Textová příloka k „Na procházku lesem“ ke stažení zde.