ČESKY RAZ DVA

Soubor materiálů Česky raz dva (1. díl) obsahuje:

  • Česky raz dva: výukové materiály pro děti
  • Česky raz dva: výukové materiály s metodickou podporou pro učitele
  • Česky raz dva: rozšiřující aktivity k výuce
  • Česky raz dva: bonusová příloha

Všechny materiály si můžete stáhnout zdarma zde.

Soubor materiálů Česky raz dva sestává ze tří částí:

česky raz dva pro dětiČesky raz dva: výukové materiály pro děti obsahuje fonetický úvod, 14 lekcí (kapitol) a gramatické shrnutí.

Každé téma obsahuje učební list a pracovní list. Učební listy jsou vytvořeny tak, aby se s nimi mohli učit i nejmenší z cílové skupiny. Využívají jednoduchý jazyk i metajazyk a slovní zásobaigramatická pravidla jsou zahrnuta v ilustrovaných komunikačních situacích, nejsou vysvětlována explicitně. Jako rozšíření lekcí o vysvětlení gramatických pravidel a utužení slovní zásoby byl pro starší děti vytvořen pracovní list. Je na zvážení vyučujícího, do jaké míry se rozhodne zapojit pracovní list do výuky. Je také možné jej dětem zadat za domácí úkol.

Česky raz dva: výukové materiály pro děti si stáhněte zde.

Autorka: Andrea Halaštová

ISBN: 978-80-908603-0-8

CIC, o. p. s. 2022

 

 


česky raz dva pro učiteleČesky raz dva: materiály pro učitele obsahuje v každé lekci metodickou podporu a pokyny pro učitele, učební list, list s rozšiřujícími gramatickými cvičeními a klíče ke gramatickým cvičením.

Ke každé lekci jsou také vytvořeny doprovodné aktivity a hry, které učitelé mohou zapojit do výuky. 

Česky raz dva: materiály pro učitele si stáhněte zde.

Autorka: Andrea Halaštová

ISBN: 978-80-908603-1-5

CIC, o. p. s. 2022

 

 

 

 

 

česky raz dva roz aktivity

Sešit Česky raz dva: rozšiřující aktivity k výuce obsahuje clkem 44 aktivit a her: 2 aktivity k fonetickému úvodu a následně 3 aktivity ke každé lekci.

Tyto doplňkové materiály k Česky raz dva lze volně kopírovat pro potřeby výuky.  Obsahují doprovodné aktivity, které může učitel využít k edukačním hrám. Vedle jazykově-vzdělávací funkce mají často aktivity také socializační charakter, děti se při nich seznamují a utužují vztahy. Návod, jak lze s jednotlivými materiály pracovat, učitelé najdou v metodické podpoře (Česky raz dva: výukové materiály s metodickou podporou). Velkou část z těchto materiálů lze také využít vícero způsoby, jedná se o adaptace běžně známých her jako je například domino, kvarteto apod.

Ke každé kapitole jsou vytvořeny tři doprovodné aktivity, jejichž grafické zpracování koresponduje s učebnicí. Pro snadnou orientaci jsou aktivity očíslované.

Česky raz dva: rozšiřující aktivity k výuce si stáhněte zde.

Autorka: Andrea Halaštová

ISBN: 978-80-908603-2-2

CIC, o. p. s. 2022

 

 

Instrukce bonusová příloha

Česky raz dva: bonusová příloha jsou doplňující materiály, které jsme vytvořili na základě připomínek a potřeb učitelů a učitelek, kteří Česky raz dva již používali.

Tyto listy obsahují:
A) slovní zásobu na téma pomůcky, s nimiž děti v lekcích pracují
B) fráze a instrukce, které vyučující a děti často používají
C) seznam infoboxů z Česky raz dva s frázemi, které se dětem mohou hodit

Sešit Česky raz dva: bonusová příloha si stáhněte zde.

Autorka: Andrea Halaštová

CIC, o. p. s. 2022