Aktuální projekty

FENOMÉN NOVÁ PŮDA

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost, výzva č. 95. 

Logo OPZ barevné

Číslo projektu: CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011250

Kontaktní osoba: Daniela Boháčová

Doba realizace: 1. 8. 2019 - 31. 12. 2021

Projekt nabízí komplex vzdělávacích aktivit v oblasti češtiny pro cizince a motivačních skupinových aktivit pro mladé cizince probíhajících zejména ve vzdělávacích a setkávacích prostorách CIC Nová půda v Praze 8. Cílem projektu je podpora začlenění migrantů do většinové společnosti výukou českého jazyka, posílením a rozvojem komunikačních schopností k lepšímu porozumění a bezkonfliktnímu soužití s majoritní společností a zároveň zlepšení jejich postavení na trhu práce v České republice.

DON’T GIVE UP!

Projekt je finančně podpořený z dánských The Velux Foundations. Realizovaný ve spolupráci s organizací META o.p.s.

Velux logo pro projekt

logo meta barevne 0

 

Doba realizace projektu: 1. srpna 2018 – 31. července 2022

Místo realizace projektu: Praha, Středočeský kraj, Liberecký kraj

Kontaktní osoba: Eva Kremlíková

Projekt Don’t give up! nabízí bezplatné služby pro mladé migranty při jejich integraci do vzdělávacího systému a na trh práce v České republice.

Cílovou skupinou projektu je mladá generace migrantů ve věku 14 – 25 let, kteří potřebují vyřešit svou studijní a profesní situaci.

GENERACE 1,5

Projekt je financován z prostředků Nadace Komerční banky, a.s. Jistota.

logo

 

Kontaktní osoba: Kristýna Šlajsová

Doba realizace: 1. 4. 2020 – 31. 3. 2021

Mladí migranti (12 – 18 let) prožívají v novém prostředí krizi: ztratili přátele, dosavadní jistoty, nerozumí jazyku okolí, cítí se izolovaní, často se uzavírají do sebe nebo mohou reagovat agresivně. V rámci projektu jim odborný tým pomůže při hledání nového sebevědomí a vlastního místa v přijímající společnosti.

KOMPLEX IN MB

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost

Logo OPZ barevné

Číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_046/0008152

Kontaktní osoby: Lenka DrahozalováPetra Baborovská

Doba realizace: 1. 11. 2018 - 31. 10. 2021

Projekt se zaměřuje na poskytování vzdělávacích aktivit a kariérového poradenství nezaměstnaným cizincům. Usiluje o zajištění dostupné pomoci nezaměstnaným cizincům, prevenci jejich nezaměstnanosti a spolu s tím se snaží vytvořit funkční síť relevantních aktérů v Mladé Boleslavi tak, aby místní prostředí bylo lépe připraveno na řešení konkrétních problémů imigrantů ve městě i případných budoucích ekonomických či migračních výkyvů.

NÁŠ SPOLEČNÝ KRAJ

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost

Logo OPZ barevné

Číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006465 

Kontaktní osoba: Michala Musilová

Doba realizace: 1. 1. 2018 - 31. 4. 2021

Projekt je zaměřen na podporu integrace cizinců na místní úrovni. Cílem je připravit obce ve Středočeském kraji (zejm. Kolín, Kutná Hora, Nymburk) na různé situace spojené s příchodem či dlouhodobým pobytem jednotlivců i skupin cizinců.