Nabídka služby

Perspektiva – sociální rehabilitace pomáhá cizincům při hledání práce.

 
KOMU JE SLUŽBA URČENA? 

Do programu přijímáme cizince z Prahy, kteří mají v ČR legální pobyt, jsou nezaměstnaní (déle než tři měsíce) a mají volný vstup na trh práce.

Služba podporuje zejména migranty a migrantky, kteří jsou na trhu práce znevýhodnění ještě z dalších důvodů: 

 • vrací se do pracovního procesu po rodičovské dovolené;
 • pečují o děti a další závislé členy domácnosti;
 • mají zdravotní problémy, příp. fyzický handicap;
 • jde o osoby vyššího nebo naopak příliš nízkého věku.

 

NABÍDKA SLUŽBY 

Individuální podpora a nácviky v těchto oblastech: 

 • pracovní poradenství;
 • tvorba životopisu (CV) a motivačního dopisu;
 • trénink telefonického a pracovního pohovoru;
 • nostrifikace vzdělání;
 • výběr rekvalifikace (profesních vzdělávacích kurzů);
 • seznámení s právy a povinnostmi zaměstnance;
 • jednání s úřady práce a zaměstnavateli.

 

Pravidelné skupinové aktivity: 
 • JOBKLUBY – skupinové workshopy s tématikou pracovního uplatnění a pracovního práva, často s účastí odborných hostů. Témata: CV, příprava na pohovor, orientace v pracovním právu a další.
 • KURZY ČEŠTINY – semestrální kurzy 1x týdně 90 minut ve dvou úrovních pokročilosti, pro začátečníky (A0/A1) a mírně pokročilé (A2). Kurz není možné absolvovat samostatně, pouze dohromady s následujícími aktivitami za účelem hledání práce.
 • KONVERZAČNÍ KLUB – vede pracovní poradkyně a specialistka na trh práce, diskutují se pracovní témata. Cílem je pomoci účastníkům se rozmluvit a rozšířit si slovní zásobu v pracovní oblasti. 90 minut, 1x za dva týdny.

 

Nepravidelné skupinové aktivity (dle projektů/získaných grantů nad rámec sociální služby) 
 • Profesní semináře – workshopy (prezenční nebo online) zaměřené na uplatnění v konkrétní vybrané profesi, vedené externími odborníky 
 • Podpora profesního vzdělávání osob z cílové skupiny prostřednictvím rekvalifikací nebo profesních zkoušek 
 • Semináře kariérového poradenství pro mladistvé cizince (zážitkovou formou)