Nabídka služby

Perspektiva – sociální rehabilitace pomáhá cizincům při hledání práce.

Do programu přijímáme cizince, kteří mají v ČR legální pobyt, jsou nezaměstnaní (déle než tři měsíce) a mají volný vstup na trh práce.

 

Nabízíme individuální podporu a nácviky v těchto oblastech:

  • napsat životopis (CV) a motivační dopis;
  • trénink telefonického a pracovního pohovoru;
  • výběr rekvalifikace;
  • znát práva a povinnosti zaměstnance;
  • jednat s úřady práce a zaměstnavateli;

 

 

Pořádáme pravidelné skupinové aktivity Jobkluby a kurzy češtiny:

 

JOBKLUBY

Jobklub je skupinovým workshopem. Cílem jobklubu je zorientovat účastníky v procesu hledání zaměstnání v ČR, natrénovat potřebné dovednosti v oblasti komunikace a sebeprezentace, aby sami byli schopní najít práci. Důležitým cílem je také zorientovat účastníky v základních právech a povinnostech zaměstnance i zaměstnavatele.

 

 

Kdy se jobklub koná?

Jobklub probíhá jednou za měsíc s výjimkou letních prázdnin a Vánoc. Zpravidla poslední pátek v měsíci dopoledne.

 

Kdo může přijít?

Mohou se zúčastnit přednostně klienti služby Perspektiva, ale i ostatní cizinci, kteří hledají zaměstnání. Běžná účast je 10-15 lidí.

 

Jaká jsou témata?

Způsoby hledání pracovních nabídek, jak fungují agentury práce, LinkedIn, rizikové pracovní nabídky, životopis a motivační dopis, příprava na pohovor, základy pracovního práva. Snažíme se vždy pozvat zajímavého hosta z pracovních agentur nebo firem, se kterým můžete diskutovat. Pro klienty Perspektivy organizujeme na závěr semestru cvičení = simulovaný pracovní pohovor s personalistou.

 

Jak se na jobklubu mluví?

Mluvíme česky, úroveň je pro mírně pokročilé. Začátečníci se mohou také zúčastnit a naučit se nová slovíčka. Čemu nebudete rozumět, vysvětlíme na individuální konzultaci. Jobklub je tak i příležitostí zlepšit si češtinu.

Kde se to koná?

Na adrese Pernerova 10/32, 186 00, Praha 8. Nebo online.

 

KURZ ČEŠTINY

Služba sociální rehabilitace Perspektiva nabízí kurzy češtiny. Kurzy jsou pro cizince, kteří nemají práci a neumí česky. Kurz češtiny je jedna z aktivit služby Perspektiva. Není možné navštěvovat pouze kurz češtiny. Předpokládá se i zájem klienta o individuální konzultace ohledně pracovního uplatnění a jobkluby.

Úroveň: začátečníci/falešní začátečníci (A0/A1) a mírně pokročilí (A1/A2). 

Kdy: lekce je 1x týdně 90 minut.

Velikost skupiny: maximálně 12 studentů.

Kolik to stojí: zdarma. 

Témata: Představování, Koníčky, Zdraví, Orientace, Telefonování a psaní e-mailu, CV, Pracovní pohovor a další.

 

Komu je služba určena

Cílovou skupinou služby jsou cizinci z Prahy, kteří jsou více jak 3 měsíce nezaměstnaní, mají v ČR legální pobyt a nepotřebují pro práci v ČR pracovní povolení. 

Služba není určena pro žadatele o azyl ve všech fázích azylového řízení.

Další možné charakteristiky cílové skupiny:

  • osoby po rodičovské dovolené;
  • osoby se zdravotním či jiným znevýhodněním;
  • osoby vyššího nebo naopak příliš nízkého věku;
  • osoby starající se o další závislé členy domácnosti.