Vytisknout

Druhy pracovních smluv

 1. PRACOVNÍ SMLOUVA
 2. DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE
 3. DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI

 

 

Pracovní poměr

 • je upraven Zákoníkem práce,
 • vzniká pracovní smlouvou a začíná dnem nástupu do práce,
 • po nástupu do práce máte vy i zaměstnavatel právo na zkušební dobu; ta je obvykle 3 měsíce (6 měsíců u vedoucích pracovníků). V této době můžete vy i zaměstnavatel bez udání důvodu ukončit pracovní poměr,
 • oznámení ukončení pracovního poměru ve zkušební době musí být písemné.

 

Jak poznám pracovní poměr na dobu neurčitou a na dobu určitou?
 • Pracovní poměr na dobu neurčitou máte, pokud není v pracovní smlouvě uvedena doba trvání nebo datum skončení pracovního poměru.

 

Většina zaměstnavatelů s vámi nejprve uzavře pracovní poměr na dobu určitou:
 • v pracovní smlouvě je uvedeno datum ukončení pracovního poměru nebo doba trvání pracovního poměru,
 • u stejného zaměstnavatele můžete pracovat na dobu určitou bez přerušení maximálně 3 roky a zaměstnavatel vám ji může maximálně 2x prodloužit to však neplatí pro důchodce, u sezónních prací a u práce přes agenturu,
 • po 3 letech pracovního poměru na dobu určitou můžete ukončit práci a po 6 měsících opět uzavřít pracovní poměr u stejného zaměstnavatele na další 3 roky,
 • pokud jste dosáhli maximální délky pracovního poměru na dobu určitou (2x3 roky) a zaměstnavatel vás chce dále zaměstnávat, mění se váš pracovní poměr automaticky na dobu neurčitou.
U cizinců omezuje trvání pracovního poměru doba platného povolení k pobytu v ČR. 

 

S jakými dohodami a smlouvami se můžete setkat?

 

1. Pracovní smlouva

Musí být uzavřena písemně a vy i zaměstnavatel dostanete jeden originál pracovní smlouvy.

Pracovní smlouva musí obsahovat:

 • druh práce, kterou budete vykonávat,
 • místo nebo místa, kde budete práci vykonávat,
 • den nástupu do práce.

Od pracovní smlouvy můžete odstoupit, dokud nenastoupíte do zaměstnání.

 

PRACOVNÍ SMLOUVA S AGENTUROU PRÁCE

POZOR!Od 1.7.2017 agentury opět mohou přidělovat zaměstnavateli cizince ze třetích zemí, kteří jsou držiteli zaměstnanecké karty, modré karty nebo povolení k zaměstnání.

 • Zaměstnavatelem je agentura, která vás může dočasně přidělit na práci k jinému zaměstnavateli (uživateli).
 • Agentura musí mít platné povolení ke zprostředkování práce (musí být na seznamu agentur práce:https://www.uradprace.cz/web/cz/agentury-prace)

 

Pokud vás agentura přidělí k výkonu práce k uživateli, musí s vámi uzavřít 2 písemné dokumenty: 

 1. pracovní smlouvu nebo DPČ s vámi jako zaměstnancem agentury
 2. písemný pokyn, ve kterém jako zaměstnanec agentury souhlasíte s výkonem práce podle pokynů uživatele (musí tam být pro koho, kde a jak dlouho budete pracovat, jaké budete mít pracovní podmínky a odměnu za práci, kdo vám bude dávat úkoly a kontrolovat vaší práci, jak může být vaše práce ukončena)

 

 • Pracovní poměr s agenturou je většinou uzavřen na dobu určitou.
 • Ke stejnému uživateli vás nemůže agentura poslat na více než 12 měsíců bez přerušení, pokud o to sám nepožádáte.
 • Agentura a uživatel musí zajistit, abyste pracoval za stejných podmínek jako ostatní zaměstnanci na stejných pozicích.
 • Agentura je odpovědná, pokud vám vznikne škoda při práci.

 

POZOR! Agentura může ukončit vaši pracovní smlouvu, jestliže je pracovní smlouva uzavřena "na dobu přidělení k uživateli". Firma = “uživatel” už pro agenturní zaměstnance nemá práci, agentura vám může ukončit smlouvu. 

 

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 

 

2. Dohoda o provedení práce (DPP)

Pro práci, kterou vykonáváte maximálně 300 hodin u jednoho zaměstnavatele za kalendářní rok.

 

Musí být uzavřena písemně a musí obsahovat: 

 • druh práce,
 • dobu, na kterou DPP uzavíráte nebo sjednání na dobu neurčitou
 • hodinovou odměnu, kterou za práci dostanete (odměna na hodinu nesmí být nižší než 90,50Kč, tj. 15 200 Kč za měsíc).

Musíte dostat jeden originál DPP. 

 

 • Z vaší odměny odvádí zaměstnavatel daň 15%.
 • Odměna nižší než 10 000 Kč měsíčně = zaměstnavatel za vás neodvádí zdravotní pojištění ani sociální pojištění.
 • Odměna vyšší než 10 000 Kč měsíčně = zaměstnavatel musí platit vaše zdravotní a sociální pojištění. 
 • Nemáte nárok na dovolenou, na příplatky za práci přesčas, v noci ani ve svátek, na přestávky v práci ani na odstupné.

 

DPP končí když:

 • splníte dohodnutý úkol,
 • odpracujete počet hodin podle dohody,
 • odpracujete 300 hodin pro 1 zaměstnavatele za kalendářní rok,
 • písemnou dohodou se zaměstnavatelem o tom, že chcete DPP ukončit,
 • dostanete nebo dáte výpověď, a to z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Výpovědní doba je 15 dní a začíná běžet dnem, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně.

 

3. Dohoda o pracovní činnosti (DPČ)

Pro práci, kterou vykonáváte v celkovém měsíčním průměru maximálně 20 hodin týdně u jednoho zaměstnavatele.

 

DPČ musí být uzavřena písemně a musí obsahovat: 

 • druh práce,
 • dobu, na kterou dohodu uzavíráte (doba určitá nebo doba neurčitá),
 • hodinovou odměnu, kterou za práci dostanete (odměna na hodinu nesmí být nižší než 90,50 Kč, tj. 15 200 Kč za měsíc)

 

Odměna nižší než 3001 Kč měsíčně = zaměstnavatel za vás neodvádí zdravotní pojištění ani sociální pojištění.

Odměna vyšší než 3000 Kč měsíčně = zaměstnavatel musí platit vaše zdravotní a sociální pojištění.

! Ne ze zákona nárok na dovolenou, ale v dohodě to může být dohodnuto.

! Nemáte nárok na příplatky přesčas, za práci v noci ani ve svátek, na přestávky v práci ani na odstupné.

 

DPČ končí když: 

 • písemná výpověď - může jí dát zaměstnavatel nebo zaměstnanec (výpovědní lhůta 15 dní)
 • skončí dohodnutá doba práce

Vytisknout