Vytisknout

Vznik pracovního poměru

 • pracovní poměr nejčastěji vzniká na základě pracovní smlouvy,
 • pracovní smlouva musí být vždy písemná, jeden výtisk je vždy pro vás jako zaměstnance (pokud není pracovní smlouva uzavřena písemně, zaměstnavatel porušuje zákon a hrozí mu pokuta),
 • zaměstnavatel nesmí bez vašeho souhlasu měnit podepsanou pracovní smlouvu,
 • při každé změně nebo doplnění pracovní smlouvy musí zaměstnavatel vytvořit písemný dodatek (pokud se změnou souhlasíte, dodatek podepíšete),
 • veškerá práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů najdete v Zákoníku práce

 

V pracovní smlouvě musí být:

 

Den nástupu do práce
 • pokud v den nástupu do práce nepřijdete, může zaměstnavatel od smlouvy odstoupit.
 
Druh práce
 • jakou práci budete dělat,
 • je lepší, pokud máte druh práce popsán ve smlouvě detailněji (obecný druh práce dovoluje zaměstnavateli přidělit vám jakoukoli práci),
 • součástí pracovní smlouvy může být pracovní náplň - zde jsou popsány pracovní úkoly pro vaši profesi.
 
Místo výkonu práce
 • adresa nebo město, kde budete pravidelně pracovat,
 • může zde být i více míst (i celá ČR) – pozor, zaměstnavatel po vás může chtít, abyste pracoval v kterémkoliv z těchto míst.

 

V pracovní smlouvě může být: 
 
Zkušební doba
 • doba na začátku pracovního poměru, během které můžete vy i zaměstnavatel pracovní poměr ihned ukončit i bez udání důvodu (není povinná, ale je obvyklá),
 • může být max. 3 měsíce, ale i kratší (u vedoucích pracovníků max. 6 měsíců),
 • musí být sjednána písemně, pokud není sjednána, tak neexistuje!
 • zaměstnavatel ji nesmí zpětně požadovat ani sám prodlužovat (prodlouží se ale např. o dny nemoci, dovolené).

 

Mzda
 • ve smlouvě může být napsáno, kolik peněz dostanete za 1 hodinu práce nebo za 1 měsíc = hrubá mzda (z této mzdy se ještě odečítá sociální a zdravotní pojištění, daň podle zákona),
 • ve smlouvě může být napsána 1 částka nebo více částek (základní mzda, odměny, osobní ohodnocení nebo srážky ze mzdy),
 • výplatní termín (den, do kdy vám zaměstnavatel musí vyplatit mzdu) a způsob výplaty (hotově nebo na bankovní účet),
 • pokud máte mzdu napsanou v pracovní smlouvě, zaměstnavatel ji může měnit jen s vaším souhlasem,
 • pokud je mzda popsána v samostatném dokumentu – mzdovém výměru, zaměstnavatel ji může měnit i bez vašeho souhlasu.
 
Dovolená
 • ve smlouvě může být uvedena jako počet dnů nebo týdnů,
 • máte nárok min. na 4 týdny/20 dnů dovolené za rok, zaměstnavatel vám může dát dovolenou navíc,
 • počet dní dovolené platí pro odpracovaný kalendářní rok (pokud začnete pracovatv průběhu roku, délka vaší dovolené se zkracuje).

 

Pracovní doba
 • kolik hodin týdně budete pracovat (max. 40 hodintýdně)
 • dále může být uvedeno, jestli budete mít pracovní dobu pravidelnou, nepravidelnou, na směny, s posunutým začátkem apod.

Vytisknout