Moje dítě neumí česky. Pomůže nám škola?

Projekt je financován z programu Podpora integrace národnostních menšin a cizinců Libereckého kraje.
logolk 0