Rodinný kurz

Rodinný kurz obsahuje: 

  • Nečtu, nepíšu, učím se česky
  • Hry pro výuku češtiny jako druhého jazyka
  • Pracovní listy pro děti (8–14 let)
  • Pracovní listy pro rodiče
  • Online aktivity
  • Slovníčky
  • Videosemináře pro učitele a lektory

Všechny materiály si můžete stáhnout zdarma zde.

 

Nectu nepisu ucim se cesky CICNabízíme ke stažení a vlastnímu vytisknutí pracovní sešit pro výuku češtiny jako druhého jazyka pro předškolní a raně školní děti, který je určený pro úplné začátečníky bez znalosti čtení a psaní.

Sešit obsahuje 10 tematických okruhů (kapitol). Obsahem každé kapitoly jsou obrázky k vybarvování a úkoly k řešení, jejichž cílem je upevňování nové slovní zásoby, nácvik porozumění základním otázkám a instrukcím, a především aktivní rozvoj mluvení v češtině jako cizím jazyku. Ke každé kapitole jsou navíc navržené pohybové a výtvarné aktivity, které opět vedou k rozvoji mluvení a porozumění české řeči.

Součástí publikace je metodická část Pro učitele, která obsahuje pokyny, jak s pracovním sešitem a cílovou skupinou při výuce pracovat, a tipy na aktivity k jednotlivým tématům.

Materiál vznikl za podpory dotačního programu MŠMT Podpora aktivit integrace cizinců na území ČR v roce 2018.

Autorka: Petra Lacinová

ISBN: 978-80-905526-5-4

CIC, o. p. s. 2018

 

 

 

Hry CIC

 Vytvořili jsme pro vás hry pro výuku dětí školního a předškolního věku.

Hry mohou sloužit jako rozšiřující výukový materiál k pracovním listům tzv. Rodinného kurzu a pracovnímu sešitu Nečtu, nepíšu, učím se česky (viz výše), ale můžete je využít i samostatně pro jakýkoliv typ výuky češtiny jako druhého jazyka pro děti.

Hry obsahují základní slovní zásobu z prostředí dětí, které navštěvují českou mateřskou nebo základní školu.

 

 

 

 

 

 

Hry pro výuku ČDJ bez nutnosti znalosti čtení (vhodné pro MŠ i ZŠ)
Desková hra Oblečení
Desková husí hra Aktivity
Loto Předměty denní potřeby 


Hry pro výuku ČDJ pro školáky bez nutnosti znalosti čtení (od 1. třídy ZŠ)
Desková hra Ve škole
Desková hra Rozvrh hodin 1-3. ročník
 
Hry pro výuku ČDJ s nutností znalosti čtení (od 2. třídy ZŠ)
Domino Slovesa -ovat
Domino Slovesa -at
Domino Slovesa -it/et/ět 
Domino Nepravidelná slovesa
Desková hra Rozvrh hodin 4.-5. ročník
Desková hra Rozvrh hodin 6.-9. ročník
Kvarteto Věci kolem nás

Materiály vznikly za podpory dotačního programu MŠMT Podpora aktivit integrace cizinců na území ČR v roce 2019.

Autorka: Petra Lacinová

CIC, o. p. s. 2019Rodinny kurz deti CIC1

Nabízíme ke stažení a vytisknutí pracovní listy k tématům, která se týkají především komunikace ve školním prostředí z perspektivy žáka české základní školy.

Součástí souboru zip jsou i kartičky s obrázky a další aktivity do hodin. Metodická doporučení a názorná vysvětlení aktivit najdete ve videích pro učitele, které jsme k rodinnému kurzu v CIC vytvořili. 

Materiály vznikly za podpory dotačního programu MŠMT Podpora aktivit integrace cizinců na území ČR v roce 2017 a byly aktualizovány v roce 2021.

Autorka: Petra Lacinová, rozšíření: Terezie Albrechtová

CIC, o. p. s. 2021

 

 

 

 

 


Rodinny kurz rodice CIC1

Nabízíme ke stažení a vytisknutí pracovní listy k tématům, která se týkají především komunikace se školou z perspektivy rodiče žáka české základní školy.

Rodiče se podle pracovních listů učí základní komunikaci s učitelem svého dítěte, učí se porozumět systému českých předmětů, smyslu žákovské knížky, omlouvat dítě z povinné školní docházky atp.

Materiály vznikly za podpory dotačního programu MŠMT Podpora aktivit integrace cizinců na území ČR v roce 2017 a byly aktualizovány a rozšířeny v roce 2021.

Autorky: Jitka Kauerová, Pavlína Vališová

Autorky rozšířených materiálů: Zuzana Janoušková, Světlana Kárová, Terezie Albrechtová

CIC, o. p. s. 2021

 

 

 

 

 

ONLINE AKTIVITY K RODINNÉMU KURZU

Zde si můžete stáhnout rozšiřující online aktivity pro děti i rodiče k rodinnému kurzu.

Autorka rozšířených materiálů: Světlana Kárová

 

Slovnicek rodinny kurz CIC2K tzv. Rodinnému kurzu jsme sestavili překladové slovníčky základní slovní zásoby do 6 světových jazyků: angličtina, ruština, ukrajinština, vietnamština, arabština, mongolština.

Materiály vznikly za podpory dotačního programu MŠMT Podpora aktivit integrace cizinců na území ČR  v roce 2017.

Koordinace a editace slovníčků: Daniela Boháčová

CIC, o. p. s. 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIDEOSEMINÁŘE PRO UČITELE A LEKTORY

RK videaVideosemináře jsou určeny pro pedagogické pracovníky (učitele, lektroy, asistenty, vychovatele), kteří se při nejrůznějším typu vzdělávání setkávají s dětmi s odlišným mateřským jazykem a hledají cestu k jejich začlenění do českojazyčného kolektivu. Výhodou internetových videoseminářů je jejich snadná dostupnost odkudkoliv. V 10 videích najdete odborná doporučení, praktické tipy, ukázky z lekcí a návody na osvědčené aktivity při výuce češtiny jako cizího jazyka. 

Videosemináře vznikly za podpory dotačního programu MŠMTM Podpora aktivit integrace cizinců na území ČR v roce 2017.

CIC, o. p. s. 2017