In bài này

BẠN LÀ PHỤ NỮ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI VÀ MỚI SINH CON?

Mẹ biết - chăm sóc trẻ sơ sinh

czech republic united kingdom ukraine  russia esp china mongolia vietnam 

Mẹ biết II. - chuẩn bị cho kỳ sinh đẻ. chuẩn bị cho kỳ sinh đẻ.

czech republic united kingdom ukraine  russia esp china mongolia vietnam france

 

In bài này